Ogólne zasady prawidłowego postępowania z odpadami-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne zasady prawidłowego postępowania z odpadami-opracowanie - strona 1 Ogólne zasady prawidłowego postępowania z odpadami-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OGÓLNE ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Ogólne zasady postępowania z odpadami określone zostały w Ustawie o odpadach. Nakazują one: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość; jeśli odpady powstały, powinny być zbierane w sposób selektywny - zakazane jest mieszanie
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w szczególności
dotyczy to odpadów w postaci baterii lub akumulatorów oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, które zbiera się oddzielnie od pozostałych rodzajów
odpadów.
należy zapewnić odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska; jeśli nie udało się dokonać odzysku należy odpad unieszkodliwić.
Należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, w której wytwórcy
odpadów zobowiązani są umieszczać informację dotyczącą miejsca przeznaczenia
odpadów. Ewidencję prowadzi się stosując: kartę ewidencji odpadów prowadzoną
dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie, kartę ewidencji zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz kartę przekazania odpadu
Na podstawie art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić
wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi
odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami. W takim przypadku odpowiedzialność za
zagospodarowanie odpadów przenosi się na tego następnego posiadacza
odpadów.
HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz