Górnictwo ogólne - strona 5

Wpływ eksploataacji na zachowanie się górotworu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1848

Temat: 5. Wpływ eksploatacji złoża na zachowanie się górotworu i powierzchni. W czasach gdy roboty górnicze prowadzono pod terenami nie zabudowanymi, nie było potrzeby naukowego badania wpływu eks­ploatacji podziemnej na powierzchnię. Dopi...

Wykład - górnictwo nowoczesne

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 1 GÓRNICTWO NOWOCZESNE - jest to ekonomicznie efektywnie wydobywanie kopalin użytecznych (surowców mineralnych), po uprzednim, właściwym rozpoznaniu geologicznym, przy czym wydobywanie to odbywa się za pomocą nowoczesnych, energooszczędny...

Wykład - budowa chodnika

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 2 CHODNIK - wyrobisko górnicze, korytarzowe, poziome lub nachylone do 5° posiada dowolną długość i mały przekrój poprzeczny w stosunku do jej długości. W przypadku kopalni węgla wyrobisko to jest drążone w pokładzie czyli złożu. CHODNIK ...

Wykład - Ukształtowanie terenu

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 3 Ukształtowanie terenu Ważną wskazówkę przy poszukiwaniu złóż stanowią minerały towarzyszące. Na podstawie ogólnej geologii złóż wiadomo, jakie minerały towarzyszące występują w poszczególnych złożach minerałów użytecznych. Znalezienie ...

Wykład - Udostępnianie złoża.

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2030

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 4 Temat: Udostępnianie złoża. Wyrobiska górnicze puste przestrzenie powstałe w kopalinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robót górniczych. W kopalniach węgla w...

Wykład - wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3122

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 5 WYROBISKA POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZE Roboty poszukiwawcze stosuje się w celu: -znalezienia złoża kopaliny użytecznej (roboty geologiczno-rozpoznawcze) -rozpoznania, czyli dok...

Wykład - wyrobiska udostępniające

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2968

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 6 WYROBISKA UDOSTĘPNIAJĄCE 1.) Pionowe wyrobiska udostępniające. Do wyrobisk tych należą: szyby, szybiki, dukle, studnie, nadsięwłom a.) SZYBY stanowią najczęściej stosowane połączenie podziemnego złoża z powierzchnią, Szybem nazywa się ...

Wykład - wyrobiska przygotowawcze

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3451

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 7 WYROBISKA PRZYGOTOWAWCZE Udostępnione złoże przygotowuje się do wybierania dzieląc je na sposobne do wybierania odcinki, zwane polami wybierania, działkami wybierania i filarami. Podziału dokonuje się za pomocą wyrobisk korytarzowych, ...

Wykład - RW - materiał wybuchowy

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 8 Urabianie skał, roznoszenie obudowy szybowej. RW - materiał wybuchowy Metoda betonowa krótkich odcinków - może być dopływ wody 6-8 m na całej wysokości szybu i nie stosuje się obudowy wstępnej ani tymczasowej. Obudowa poprzedzona jest...

Wykład - własności geotermiczne skał

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski Wykład 9 1. WŁASNOŚCI GEOTERMICZNE SKAŁ a. wytrzymałość na ściskanie - opór jaki stawia gródka skalna sile ściskania. Jest ona wyrażona w mega pascalach 106N/m2, N=kg/m b. wytrzymałość na rozciąganie c. naprężenie d. ciężar właściwy jest stos...