Wykład - Udostępnianie złoża.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Udostępnianie złoża. - strona 1 Wykład - Udostępnianie złoża. - strona 2 Wykład - Udostępnianie złoża. - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 4
Temat: Udostępnianie złoża.
Wyrobiska górnicze puste przestrzenie powstałe w kopalinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robót górniczych.
W kopalniach węgla wyrobiska mogą znajdować się w:
-w węglu i nosze nazwę wyrobisk węglowych
-w skale płonnej (kamieniu) i noszą nazwę wyrobisk kamiennych
-częściowo w węglu i częściowo w kamieniu - wyrobisko węglowo-kamienne
W zależności od tego czy znajdują się na powierzchni ziemi czy pod powierzchnią wyrobiska dzielą się na:
-odkryte (odkrywkowe)
-zamknięte
Wyrobiska podziemne mają kształty zbliżone do brył geometrycznych-sześcianów, prostopadłościanów, graniastosłupów, walców lub ich połączeń, a ich przekroje poprzeczne stanowią najczęściej prostokąty, kwadraty, trapezy, koła, elipsy lub ich odcinki i połączenia.
W kształcie większości wyrobisk górniczych można wyróżnić
-powierzchnie boczne - odciosy
-powierzchnię górną - pułap lub piętro
-powierzchnię dolną zwaną spodkiem
Jeżeli wyrobisko zostało wykonane w pokładzie tak, że pułap wyrobiska jest stropem pokładu to powierzchnię tę nazywa się stropem wyrobiska, a jeżeli zostaną wykonane tak, że spodek wyrobiska jest spągiem pokładu, wówczas powierzchnię tę nazywa się spągiem wyrobiska.
Podstawowe czynności w wyniku których powstaje wyrobisko górnicze to urabianie czyli odspajanie skał od calizny i wybieranie urobionej skały, zw urobkiem.
Powierzchnia wyrobiska, która w skutek urabiania przesuwa się w głąb calizny stanowi czoło wyrobiska, a najbliższa przestrzeń wyrobiska przyległa do niego nazywa się przodkiem.
Dla zachowania wymiarów przekroju poprzecznego wyrobiska oraz zabezpieczenia ludzi i urządzeń przed obrywającymi się z ociosów i stropów odłamkami skalnymi oraz przed zawałem stosuje się obudowę wyrobisk. Stanowi ją najczęściej konstrukcja z drewna, cegły, betonu lub stali podtrzymując powierzchnię wyrobiska i przez to chroniąca je przez deformacją oraz zawałem.
Kopalnia jest zakładem górniczym zajmującym się wydobywaniem ze skorupy ziemskiej kopalin użytecznych. Stanowi ona połączony planowo zespół wyrobisk górniczych. W głębi ziemi oraz urządzeń i budynków na powierzchni.
Zależnie od charakteru wyrobisk kopalnie dzieli się na:
-naziemne czyli odkrywkowe
-podziemne
Ze względu na przeznaczenie wyrobiska dzieli się na:
a.) Wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze

(…)

… i umożliwiające jego górniczą eksploatację.
W kopalniach podziemnych będą to wyrobiska łączące złoże z powierzchnią terenu. W kopalniach odkrywkowych wyrobiska odkrywające złoża kopaliny użytecznej przez zdjęcie nakładu czy warstw naległych.
Wyrobiska udostępniające wykonuje się prawie wyłącznie w skałach płonnych, a złoże tylko przecinają.
Wśród wyrobisk udostępniających wyróżniamy: sztolnie, szyby, przecznice…
… oraz wymiarów zainstalowanych na nich maszyn i urządzeń, a ponadto od wyznaczonych przepisami odstępów ruchowych między samymi urządzeniami oraz urządzeniami i obudową. Za typowe komory uważa się wyrobiska o przekroju powyżej 20 m2. Zalicza się do nich: podszybia, komory maszynowe, elektryczne warsztaty dołowe, itp.
c.) Otwory wiertnicze wykonuje się je w celu:
-poszukiwawczym i rozpoznawczym
-eksploatacyjnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz