Wiercenia udarowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiercenia udarowe-opracowanie - strona 1 Wiercenia udarowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wiercenia udarowe- sprzęt i zastosowanie.
Metoda wiercenia udarowa ( ręczna i maszynowa ) na przewodzie żerdziowym lub linowym stosowana jest głównie przy wierceniach otworów normalnośrednicowych wiertnicami udarowymi do celów studziennych i hydrogeologicznych. W przeszłości metodę tą stosowano do wiercenia otworów przeznaczonych do poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
W górnictwie podziemnym i skalnym metoda udarowa wykorzystywana jest do wiercenia małośrednicowych otworów strzałowych, lekkimi wiertnicami przenośnymi lub przewożnymi oraz pneumatycznymi wiertarkami ręcznymi.
Jednym z podstawowych wierceń udarowych jest wiercenie udarowo-obrotowe. Technika wiercenia udarowo-obrotowego oparta jest na wykorzystaniu trzech zasadniczych elementów:
młotka wgłębnego zwanego bijakiem pneumatycznym, spełniającego rolę „ narzędzia wiercącego „ wraz ze świdrem,
wiertnicy służącej do zapuszczania, wyciągania i obracania kolumny przewodu wiertniczego,
sprężarki dostarczającej powietrze o odpowiednim ciśnieniu i wydajności do uruchomienia młotka wgłębnego i płukania otworu
Metodę tą można stosować do wszystkich rodzajów wierceń, począwszy od geologiczno-poszukiwawczych i hydrogeologicznych do wierceń o specjalnym przeznaczeniu.
Do klasycznych metod pomiarowych możemy zaliczyć:
Metoda wiertnicza
Sposób zwiercania skały
Rodzaj narzędzia wiercącego
Sposób usuwanua zwiercin
Rodzaj przewodu
Napęd
Cel wiercenia
Udarowa sucha na linie
Miażdzenie, kruszenie
Świder udarowy
łyżką
Lina
Ręczny
Poszukiwanie wody do picia
Udarowa sucha na linie
Miażdzenie, kruszenie
Świder udarowy
Łyżką lub rdzeniówką
Lina
Silnik
Poszukiwanie i eksploatacja wody mineralnej
Udarowa sucha na żerdziach
Miażdzenie, kruszenie
Świder udarowy
Łyżką
Żerdzie
Ręczny
Poszukiwanie wody do picia
Udarowa z płuczką na rurach płuczkowych
Miażdzenie, kruszenie
Świder udarowy
Płuczką
Rury płuczkowe
Ręczny
Poszukiwanie wód podziemnych
Udarowa z płuczką na rurach płuczkowych
Miażdzenie, kruszenie
Świder udarowy lub rdzeniówka
płuczką
Rury płuczkowe
Silnik
Poszukiwanie wód podziemnych


(…)

…, niedokładnie naniesionych na mapy pokładowe, w celu ustalenia odpowiednich środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z ich istnienia; prowadzi się je niekiedy przy zbliżaniu eksploatowanego pokładu do filarów bezpieczeństwa. Osobną grupę wierceń podziemnych stanowią też otwory strzałowe w wyrobiskach podziemnej eksploatacji;
wiercenia otworów ratunkowych- poszukiwawczo- komunikacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz