Wiertnictwo

note /search

Parametry płuczki wiertniczej - sprawozdanie

 • Wiertnictwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3318

Laboratoria z przedmiotu: Data wykonania : 18.11.2010 Ocena : Wiertnictwo Grupa 2/1 Data oddania : 25.11.2010 Wykonali: Temat ćwiczenia : Parametry płuczki wiertniczej I Cel ćwiczenia: Dokonanie pomiaru parametrów płuczki wiertniczej bentonitowej 5% w warunkach polowych. Zrealizowano ...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - filtracja zaczynu cementowego

 • Wiertnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1701

Pytania z kolosa: 1. Jak się mierzy filtrację zaczynu cementowego (wzór na filtracje względną). 2. Oblicz masę zaczynu cementowego przy następujących danych: 55dkg cementu 50 g bentonitu 300ml wody 3. Do czego służy Kubek Forda. 4. Przy pomocy czego i w jaki sposób mierzy się rozlewność zacz...

Parametry płuczki wiertniczej bentonitowej - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wiertnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

Laboratoria z przedmiotu: Data wykonania : 18.11.2010 Ocena : Wiertnictwo Grupa 2/1 Data oddania : 25.11.2010 Wykonali: Temat ćwiczenia : Parametry płuczki wiertniczej I Cel ćwiczenia: Dokonanie pomiaru parametrów płuczki wiertniczej bentonitowej 5% w warunkach polowych. Zrealizowano ...

Wiertnictwo - pytania i odpowiedzi na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wiertnictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1862

Pytania z kolosa: 1. Jak się mierzy filtrację zaczynu cementowego (wzór na filtracje względną). 2. Oblicz masę zaczynu cementowego przy następujących danych: 55dkg cementu 50 g bentonitu 300ml wody 3. Do czego służy Kubek Forda. 4. Przy pomocy czego i w jaki sposób mierzy się rozlewność zacz...

Cementowanie rur okładzinowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wiertnictwo
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5698

Cementowanie rur okładzinowych - cele i metody cementowania Głównym celem cementowania rur okładzinowych o otworach wiertniczych jest zapewnienie kontroli przepływu płynu złożow...

Definicja zwiercalności skał-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wiertnictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2009

Definicja zwiercalności skał. Sposób i metodyka oraz próby określenia zwiercalności skał podlega ciągłemu rozwojowi dlatego nie ustalono jeszcze pełnej klasyfikacji skał ze względu na zwiercalność. Istnieje więc kilka definicji zwiercalności skał. A. F. Suchanow określa zwiercalność skał jako funk...

Płuczki wiertnicze-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wiertnictwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2079

Co to jest płuczka wiertnicza, jakie są jej zadania ? Płuczka wiertnicza jest to płyn przygotowany na bazie wody lub ropy naftowej o odpowiedniej gęstości. Przy wierceniu obrotowym płuczka zapewnia ciągłość procesu wiercenia otworu w wyniku wypłukiwania zwiercin z jego dna, chłodzi ostrze świdra or...

Podział kolumn rur w zależności od ich przeznaczenia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wiertnictwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2100

Podział kolumn rur w zależności od ich przeznaczenia Kolumna wstępna Umożliwia ona uzyskanie krążenia płuczki w otworze oraz zapewnia stabilność ściany i wylotu otworu po przewierceniu skał słabo zwięzłych (gliny, piaski, żwiry) występujących w pobliży powierzchni terenu. Przy wierceniu głębokich ...

Podział wierceń ze względu na kierunek wiercenia otworów-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Wiertnictwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2296

Podział wierceń ze względu na kierunek wiercenia otworów otwory wiertnicze normalne (pionowe), otwory kierunkowe (pod kątem innym niż pionowy, aż do poziomego), kierunek ten jest ustalony na początku, otwory kierowane - do pewnego momentu normalne lub kierunkowe a później w zależności od zamierze...

Pomiary parametrów skrzywienia osi otworów wiertniczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wiertnictwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2653

Pomiary parametrów skrzywienia osi otworów wiertniczych. W celu zorientowania i ustawienia narzędzia odchylającego zapuszczonego na spód otworu (w określonym azymucie), należy sprawdzić skrzywienie otworu. W tym celu stosuje się inklinometry wrzutowe, które umożliwiają jednokrotny pomiar kąta (skrz...