Podział kolumn rur w zależności od ich przeznaczenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział kolumn rur w zależności od ich przeznaczenia-opracowanie - strona 1 Podział kolumn rur w zależności od ich przeznaczenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podział kolumn rur w zależności od ich przeznaczenia
Kolumna wstępna
Umożliwia ona uzyskanie krążenia płuczki w otworze oraz zapewnia stabilność ściany i wylotu otworu po przewierceniu skał słabo zwięzłych (gliny, piaski, żwiry) występujących w pobliży powierzchni terenu. Przy wierceniu głębokich otworów na kolumnę wstępną stosuje się rury okładzinowe o średnicach: 406,4;473,1;508,0 mm. Głębokość zapuszczania kolumny wstępnej uzależniona jest od przekroju geologicznego i wynosi od kilku do 60m. (w przypadku miękkich i słabo zwięzłych skał głębokość ta dochodzi do 90 m.).
Kolumna prowadnikowa
Stosuje się ją w celu:
ochrony przed wypłukiwaniem i kawernowaniem słabo zwięzłych skał występujących przy powierzchni terenu,
zapewnia krążenie płuczki w otworze,
izolacji poziomów wodonośnych zawierających wodę słodką aby chronić te wody przed zanieczyszczeniami (ropą, gazem, solanką) pochodzącymi z niżej zalegających poziomów,
stworzenia warunków do założenia głowicy przeciwerupcyjnej, więźby rur i zasuw wysokociśnieniowych.
Długość kolumny prow. jest różna (głębokość zapuszczania od 60 do 900 m i głębiej).Zależy to od wytrzymałości skał na rozwarstwianie i szczelinowanie hydrauliczne, wielkości ciśnienia płynu złożowego w poziomie udostępniającym w czasie wiercenia otworu poniżej buta rur kolumny prowadnikowej.
Kolumna techniczna (pośrednia)
Służy do orurowania otworu w strefach, w których wystąpiły komplikacje wiercenia otworu spowodowane:
zmianą właściwości i parametrów reologicznych płuczki wskutek przedostawania się do otworu solanki oraz zanieczyszczeń w postaci soli kuchennej, gipsu, anhydrytu, lub występowania w otworze wysokiej temperatury,
trudnością kontroli parametrów płuczki, która prowadzi do nadmiernych kosztów wiercenia,
trudnością wiercenia otworu wskutek częstych przechwyceń przewodu, tworzenia się kawern, obwałów, zmniejszenia średnicy otworu przez plastyczne lub pęczniejące łupki,
zanikiem i ucieczką płuczki w szczelinowate lub porowate skaly,
koniecznością uszczelniania poziomów solankowych, ropnych i gazowych.
W miarę potrzeby stosuje się jedną lub więcej kolumn technicznych.
Kolumna eksploatacyjna
Przeznaczona jest do oddzielania poziomu produktywnego od wszelkich pozostałych warstw, uszczelniania tegoż poziomu oraz eksploatacji płynu złożowego (wody, ropy, gazu). But tej kolumny może być usytuowany nad stropem, w środku lub poniżej spągu poziomu produktywnego w zależności od tego, jaki będzie wybrany sposób dowiercania do złoża. Kolumnę eksploatacyjną zapuszcza się:
w przypadku gdy opróbowanie wykazało produktywność poziomu na skalę przemysłową,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz