Wykład - wyrobiska przygotowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3521
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wyrobiska przygotowawcze - strona 1 Wykład - wyrobiska przygotowawcze - strona 2 Wykład - wyrobiska przygotowawcze - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 7
WYROBISKA PRZYGOTOWAWCZE
Udostępnione złoże przygotowuje się do wybierania dzieląc je na sposobne do wybierania odcinki, zwane polami wybierania, działkami wybierania i filarami. Podziału dokonuje się za pomocą wyrobisk korytarzowych, które w czasie wybierania pola będą służyć do odstawy urobku, dostawy materiałów, ruchu ludzi, do prowadzenia energii podsadzki itp.
Zespół tych wyrobisk umożliwiający bezpieczne i ekonomiczne korzystne wyrabianie kopaliny użytecznej nosi nazwę robót przygotowawczych.
Do wyrobisk przygotowawczych należą chodniki, pochylnie, dowierzchnie, upadowe, przecinki itp. Zależnie od przyjętego systemu wybierania można je wykonywać z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do wybierania lub też równocześnie z wybieraniem złoża.
Chodniki to górnicze wyrobisko korytarzowe prowadzone poziomo lub prawie poziomo (do 5o nachylenia), nie mając bezpośredniego wyjścia na powierzchnie ziemi. Drążone są w złożu i dają urobek będący kopaliną użyteczną (np. chodniki węglowe).
Dowierzchnią jest każde pochyłe wyrobisko korytarzowe łączące dwa lub więcej punktów znajdujących się na różnych poziomach wydrążone mniej więcej równolegle do linii nachylenia pokładu.
Dowierzchnię dostosowaną do transportu w niej urobku nazywa się:
-pochylnią, jeżeli urobek opuszczany jest z góry w dół
-upadową, jeżeli urobek jest wciągany z dołu do góry.
Do wyrobisk przygotowawczych zalicza się:
-chodniki podstawowe albo poziome stanowiące w pokładzie dolne ograniczenie, a więc podstawę poziomu
-chodniki piętrowe rozciągające pokład w obrębie poziomu na mniejsze odcinki tzw. piętrami przy niektórych systemach ścianowych podział na piętra wystarczy do rozpoczęcia wybierania a chodniki piętrowe są wtedy chodnikami nadścianowymi (górny) i podścianowym (dolnym)
-pochylnie polowe dzielące piętra na pola pochylniane, czyli pola wybierania, które z kolei dzieli się chodnikami filarowymi i dowierzchniami na filary.
Przeznaczeniem chodnika są zadania jakie musi on spełniać w czasie eksploatacji przygotowanego odcinka złoża (piętra pola, działki, filaru) a więc już w czasie wykonywania robót przygotowawczych, szczególnie zaś w czasie wybierania.
Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się chodniki i pochylnie:
-przewozowe, którymi przewozi się urobek
-transportowe, do transportu materiałów
-dojazdowe, dla przejścia ludzi
-wodne, od odprowadzania wody
-podsadzkowe, do doprowadzania podsadzki itp.
W pokładach węgla urobiska przygotowawcze prowadzi się przeważnie w węglu. Jeżeli grubość pokładu jest mała i przekrój poprzeczny chodnika nie mieści się w pokładzie to zachodzi konieczność przybierania spągu lub stropu.

(…)

… wybierkowe likwiduje się albo od razu całkowicie (zabierki, komory), albo częściowo w miarę postępu wybierania (ubierki, ściany). W tym ostatnim przypadku zachowuje się tylko taką część wyrobiska jaka potrzebna jest do wykonania czynności urabiania kopaliny użytecznej, ładowania i odstawy urobku oraz do celów wentylacyjnych. Dostęp do wyrobisk zlikwidowanych musi być zamknięty, aby nikt nieświadomie mógł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz