Wykład - Ukształtowanie terenu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ukształtowanie terenu - strona 1 Wykład - Ukształtowanie terenu - strona 2 Wykład - Ukształtowanie terenu - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 3
Ukształtowanie terenu
Ważną wskazówkę przy poszukiwaniu złóż stanowią minerały towarzyszące. Na podstawie ogólnej geologii złóż wiadomo, jakie minerały towarzyszące występują w poszczególnych złożach minerałów użytecznych. Znalezienie tych minerałów naprowadza na prawdopodobieństwo odkrycia złóż pożądanych kopalin.
Pewne wskazówki co do budowy podziemnej górotworu daje również ukształtowanie powierzchni. W terenach płaskich zarysowane na powierzchni krawędzie wskazują na występowanie stromo zalegających odpornych warstw, w szczególności występowanie pagórkowatego grzbietu wskazuje na wychodzenie skał twardych, bardziej wytrzymałych na procesy wietrzenia, wgłębienie natomiast wskazuje na występowanie skal miękkich, łatwiej poddających się procesom wietrzenia lub erozji.
Dalszą wskazówkę stanowi za zabarwieni gleby, występujące w wyniku rozkładu chemicznego poszczególnych minerałów:
rudy żelaza - barwią ziemię ba kolor brunatno-czerwny
rudy miedzi - dają naloty niebieskie i zielone
zw. manganu - czarne
siarki - żółte
cynku - białe.
Również wegetacja roślin może orientować co do obecności pewnych minerałów użytecznych. Np. w wyniku rozkładu minerałów zawierających potas lub fosfor gleba ulega użyźnieniu i wegetacja roślin jest szybsza. Poza tym pewne rośliny są uwiązane z występowaniem określonych minerałów.
Żyły kruszcowe stanowią często drogi krążenia wód podziemnych. Żyły wodne mogą zatem wskazać kierunek zalegania złóż o charakterze żyłowym.
Słony smak wody w źródłach wskazuje na występowanie złóż soli.
METODY POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ:
1.) Metoda magnetyczna stosowana jest do poszukiwania skał o właściwościach magnetycznych. Zasada poszukiwań za pomocą pomiarów magnetycznych jest oparta na różnym stopniu występowania przenikalności magnetycznej skał w skorupie ziemskiej. W skutek tego skały te wpływają w różny sposób na pole magnetyczne istniejące w przestrzeni otaczającej ziemię. W poszukiwawczych pomiarach magnetycznych mierzy się względem wartości pewnych elementów magnetyzmu ziemskiego. Zmierzone wartości porównuje się z wartościami jakie powinny istnieć w danym miejscu, gdyby w nim nie występowały skały zaburzające. W ten sposób otrzymuje się odchyłki zwane anomaliami magnetycznymi, których wielość i rozmieszczenie w rejonie pomiarowym zależą od rozmiaru, konfiguracji i usytuowania skał powodujących zaburzenia pola magnetycznego. Zmierzone anomalie nanosi się na mapy magnetyczne w postaci

(…)

…. Metoda elektroporowa polega na pomiarze, w sztucznie wytworzonym polu elektrycznym, spadku potencjału między elektronami pomiarowymi i określeniu oporności pozornej badanego ośrodka. Na podstawie pomiarów wykreśla się profile geoelektryczne i mapki linii jednakowych oporności lub linii elektrycznych, źle prowadzących - rozproszenie
4.) Metoda radiowa jest oparta ma zdolności pochłaniania i odbijania fal radiowych przez poszczególne skały. Sposób pomiarów: ramowa antena nadawcza An - wysyła fale elektromagnetyczne. Badając za pomocą anteny odbiorczej Ao zmianę pola elektromagnetycznego w granicach badanego terenu, można stwierdzić wszelkie zaburzenia powstałe w polu elektromagnetycznym. Ustawiając kolejno odbiornik w różnych punktach terenu i stosując różne nachylenia anteny odbiorczej można z dość dużą dokładnością określić granicę zasięgu złóż oraz w przybliżeniu głębokość ich zalegania. 5.) Metoda poszukiwania przy pomocy robót górniczych przed przystąpieniem do poszukiwać górniczych złóż pokładowych i żylnych trzeba najczęściej wykonać próbny szybik poszukiwawczy pozwalający na wstępne ustalenie górności nakładu oraz rozciągłości i kąta nachylenia pokładów. Elementy te są niezbędne. Na podstawie…
… anomalie nanosi się na mapy magnetyczne w postaci izolinii, czyli linii łączących punkty mające te same wartość anomalii. Zagęszczenie tych linii w określonym miejscu wskazuje na występowanie skał o dobrej przenikalności magnetycznej, rozproszenie zaś linii - na skały o złej przenikalności magnetycznej. Zależnie od rozmiaru tych zaburzeń w skorupie ziemskiej, dzieli się anomalie na:
Anomalie kontynentalne…
… być wiercone pod kątem prostym:
8.) Metoda otworowa polega na wierceniu otworów, w które wkłada się dynamit, w celu wyburzenia ściany.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz