Wykład - własności geotermiczne skał

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - własności geotermiczne skał - strona 1 Wykład - własności geotermiczne skał - strona 2 Wykład - własności geotermiczne skał - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 9
1. WŁASNOŚCI GEOTERMICZNE SKAŁ
a. wytrzymałość na ściskanie - opór jaki stawia gródka skalna sile ściskania. Jest ona wyrażona w mega pascalach 106N/m2, N=kg/m b. wytrzymałość na rozciąganie
c. naprężenie
d. ciężar właściwy jest stosunkiem ciężaru pewnej objętości bryły skały do tej objętości mierzonej bez pustek czyli szczelin. Ciężar właściwy jest wyrażony w t/m3 e. kąt tarcia wewnętrznego to kąt zawarty pomiędzy tworzącą stożka a luźno wysypaną skałę. Wyrażony jest w stopniach.
2. CIŚNIENIE PIONOWE
3. Zadanie, które będzie na kolokwium 4. ODDZIAŁYWANIE (ciśnienie) STATYCZNE zależy od głębokości, związane jest z ciężarem skał zawartych w strefie odprężonej, jest stałe w czasie, nie zmienia się.
Metoda, opis
Schemat
Obciążenie 1mb stropu obudowy wyrobiska
PROTODIAKONOWA zakłada występowanie nad wyrobiskiem strefy spękań o kształcie wycinka paraboli. Wysokość tej strefy wynosi f.
CYBOREWICZA zakłada, że strefa spękań ma kształt wycinka paraboli, z tym, że jej podstawa jest równa szerokości wyrobiska powiększonej o wartość 2a. Wynika to z tworzenia się płaszczyzn poślizgu w ociosach.
SALUSTOWICZA (sklepienia ciśnień) Zakłada, że strefa spękań posiada kształt elipsy. Osie elipsy posiadają długoś. a i b.
5. Ciśnienie deformacyjne - jest związane ze zdolnością skał do przemieszczeń radialnych, ciśnieniu przeciwstawia się relacja obudowy-podporność obudowy, obudowa podatna na ruchy. Wartości duże zmienne w czasie, zdolność obudowy do przemieszczeń - bezpieczna.
Model Poytinga-Thomsona
Górotwór podzielono na:
stateczny
średniostateczny
niskostateczny
obudowa
leza
chromica
pled
obrywanie skal
Obudowa podatna bez sklepienia spęgowego o odporności 100-150 KN/m2
Obudowa podatna o konstrukcji zamkniętej odporności 150-300 KN/m2. Zalecane jest wzmocnienie skał. Można wyczekiwać wyciekania z pęgu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz