Wykład - górnictwo nowoczesne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - górnictwo nowoczesne - strona 1 Wykład - górnictwo nowoczesne - strona 2 Wykład - górnictwo nowoczesne - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 1
GÓRNICTWO NOWOCZESNE - jest to ekonomicznie efektywnie wydobywanie kopalin użytecznych (surowców mineralnych), po uprzednim, właściwym rozpoznaniu geologicznym, przy czym wydobywanie to odbywa się za pomocą nowoczesnych, energooszczędnych i niezawodnych maszyn, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Górnictwo jest podstawową gałęzią wiedzy i przemysłu. Gdyby nie było górnictwa nie byłby możliwy rozwój cywilizacji. Zajmuj się on bowiem wydobywaniem nowoczesnych kopalin użytecznych mających zastosowanie w gospodarce.
KOPALINA UŻYTECZNA - ma zastosowanie w gospodarce. Kopaliną użyteczną jest np. węgiel kamienny, który wydobywamy od średniowiecza, ponieważ wcześniej ludzie nie posiadali maszyn do ich wydobycia, jak również pierwiastki jądrowe. W epoce kamienia łupanego do wszelkich prac był używany krzemień, którego dzisiaj już się nie stosuje i nie wydobywa).
Podział kopalin użytecznych
surowce energetyczne: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, uran
rudy metali: rudy miedzi, cynku i ołowiu, żelaza
surowce chemiczne: sole kamienne, potasowe, siarka, bary
surowce skalne: dla potrzeb budownictwa do budowy dróg, autostrad wykorzystuje się: a.) surowce pospolite to np. piaski, żwiry, z nich wytwarza się beton b.) wapienie i dolomity służą do wytwarzania cementu
Górnictwo jest najważniejszą gałęzią przemysłu. Jest tzw. kołem zamachowym gospodarki. Bez niego nie ma energii, nie ma elektryki. Górnictwo umożliwiło rozwój wszelkich gałęzi gospodarki.
Aby na danym terenie mógł pracować górnik, który wydobywa np. węgiel kamienny należy najpierw teren poddać badaniu przez geologa, który rozpoznaje złoża i stwierdza, czy w złożu jest wiele elementów wyrobiskowych. Jeśli uzna, że tak to pierw przygotowuje się ten teren, a dopiero potem go eksploatuje.
Z punktu widzenia technologii górnictwo dzieli się na:
odkrywkowe jest możliwe wtedy gdy kopaliny użyteczne są pokryte przez skały nie użyteczne. Odkrywkowo wydobywa się: węgiel brunatny, surowce skalne, siarkę
podziemne jest to wydobywanie złóż z pod powierzchni ziemi. Metodą podziemną wydobywany jest: węgiel kamienny, rudy metali, sól kamienna i potasowa
otworowe ropa naftowa, gaz ziemny, siarka, wody mineralne
Polska w skali Europy należy do krajów zasobnych w surowce mineralne: -surowce energetyczne, do których należy zaliczyć: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftowa, gaz ziemny
-surowce metaliczne, których dość duże złoża znajdują się w Polsce i należy do nich zaliczyć: rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu

(…)

… ona na Wyż. Lubelskiej i Kielecko-Sandomierskiej
gips i anhydryt występują w Nieckiej Nidziańskiej kadlina i glinka ceramiczna występują w rejonie Strzegomia (Sudety) i Strzelina (Przedgórze Sudeckie)
granit występuje w Strzelinie, Strzegomie i Szklarskiej Porębie
sjenit wydobywamy w Niemczy
bazalt znajduje się w Lubaniu
porfiry i diabazy występują w Krzeszowicach koło Krakowa
Eksploatacja rud metali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz