Wybrane problemy psychologii stosowanej II - strona 2

note /search

Kowalik Psychologia niepełnosprawności umysłowej

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2296

Stanisław Kowalik  Psychologia niepełnosprawności umysłowej    7. 1. 1. Oligofrenia     Początkowo niepełnosprawność umysłowa nie była odróżniana od innych demencji. Dopiero E.   Kraepelin wyodrębnił cechy odróżniające ją od pozostałych:      brak dynamicznych zmian w obrazie zaburzenia wskazują...

Maciuszek - metafory w komunikacji perswazyjnej

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1575

Maciuszek, metafory w komunikacji perswazyjnej:    Metafora  –  przenośnia,  figura  stylistyczna,  w  której  dany  wyraz  uzyskuje  inne,  obrazowe,  ale  pokrewne znaczenie („liście zmarły na drzewach”).  Struktura:  –  temat: temat główny metafory (zwiędły)  –  nośnik: temat pomocniczy metafo...

Mineka, Carson - Psychologia zaburzeń

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1939

Psychologia zaburzeń , Mineka, Carson, Butcher.    1.  zarys ogólny.  Zaburzenie,  abnormality,  zaburzenie  psychiczne;  kryteria  definiowania  zaburzeń  psychicznych,  wyróżniania  ich  podklas  –  Amerykańskie  Towarzystwo  Psychiatryczne,  DSM,  diagnostic  and  statistical  manual  of  ment...

Żarczyński - technologie a stres

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358

Żarczyński – wysoko rozwinięte technologie, a stres.    Nowy rodzaj stresu ludzi pracujących z nowymi technologiami komputerowymi.  Dwie koncepcje:  1.  Craig  Brod  (USA)  –  elacja  między  stresem,  a  wysoką  technologią  przedstawiona  w  kategoriach:  - przestrzeni elektronicznej  - osobowo...

Wystarczająco dobra rodzina - streszczenie

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Sikorska, Piasecka, Gerc: wystarczająco dobra rodzina.    Istotny wpływ prymarnego kontekstu wychowawczego [Broufrenbrenner, Bowlby, Vasta].  Resilient child – dziecko odporne, prężne psychicznie.    Koncepcje mówiące o rodzinie sprzyjającej wychowaniu:  –  koncepcja resilience [Constantine, Rutt...

Sęk - streszczenie

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2800

  HELENA SĘK    PSYCHOLOGIA KLINICZNA    Rozdział 1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne.  Helena Sęk     Zmiany w zakresie zastosowań psychologii klinicznej    Społeczno-cywilizacyjne czynnik...

Sęk Zakres zastosowań psychologii klinicznej

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Mieczysław Ciosek    PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA    Rozdział I. Miejsce psychologii sądowej i penitencjarnej wśród dyscyplin psychologicznych.      1. Zmiany poglądów na temat przedmiotu i wiodącej metody psychologii jako nauki.]    •  psychologia odrywa się od filozofii i staje się nauką ...

Ciosek - psychologia sądowa

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1743

Mieczysław Ciosek    PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA    Rozdział I. Miejsce psychologii sądowej i penitencjarnej wśród dyscyplin psychologicznych.      1. Zmiany poglądów na temat przedmiotu i wiodącej metody psychologii jako nauki.]    •  psychologia odrywa się od filozofii i staje się nauką ...