Kowalik Psychologia niepełnosprawności umysłowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kowalik Psychologia niepełnosprawności umysłowej - strona 1 Kowalik Psychologia niepełnosprawności umysłowej - strona 2 Kowalik Psychologia niepełnosprawności umysłowej - strona 3

Fragment notatki:


Stanisław Kowalik  Psychologia niepełnosprawności umysłowej    7. 1. 1. Oligofrenia     Początkowo niepełnosprawność umysłowa nie była odróżniana od innych demencji. Dopiero E.   Kraepelin wyodrębnił cechy odróżniające ją od pozostałych:      brak dynamicznych zmian w obrazie zaburzenia wskazujących na postępujący proces  chorobowy    wystąpienie zaburzeń natychmiast po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie    zahamowanie rozwoju wszystkich procesów poznawczych    Oligofrenia to stan końcowy po przejściu różnych chorób, urazów, które doprowadziły do poważnych  uszkodzeń struktury mózgu w najwcześniejszym okresie życia. Zaburzenia tego typu mogą  występować z różną intensywnością:       idiotyzm  – rozległe uszkodzenia, całkowity zanik funkcji psychicznych     imbecylizm  – poważne uszkodzenia mózgu, wyćwiczenie jedynie podstawowych  umiejętności życiowych     debilizm  – małe defekty mózgowe, wykonywanie większości czynności życiowych ale pod  nadzorem    test inteligencji Bineta-Simona:      odróżnianie dzieci z oligofrenią od zdrowych    określanie wielkości opóźnienia rozwojowego     7. 1. 2. Niedorozwój umysłowy i upośledzenie umysłowe    Zmiana pojmowania oligofrenii z defektu struktur mózgowych na deficyty zdolności poznawczych  dzięki odkryciu typowych objawów oligofrenicznych u dzieci , które od wczesnego dzieciństwa były  poddane skrajnej deprywacji społeczno-kulturowej (np. tzw. wilcze dziecko z Aveyron). Pod  wypływem odpowiednich działań edukacyjnych dzieci oligofreniczne osiągały niewielkie, ale wyraźne  postępy w zakresie zaradności życiowej.  oligofrenia             niedorozwój umysłowy    Następnie pojęcie niedorozwoju umysłowego zostało zastąpione pojęciem upośledzenia  umysłowego, ponieważ obejmowało zbyt wiele zaburzeń, np. autyzm, czy dziecięce porażenie  mózgowe.  niedorozwój umysłowy            upośledzenie umysłowe  Pomocne w zmianie nazewnictwa były badania Warnera i Straussa, którzy rozróżnili 2 rodzaje  niedorozwoju umysłowego:      egzogenny – związany z uszkodzeniem mózgu    endogenny – bez uszkodzeń organicznych    7. 1. 3. Niepełnosprawność umysłowa    niepełnosprawność umysłowa – określenie prawno-organizacyjne    Działania podjęte w celu włączenia osób niepełnosprawnych umysłowo w normalne życie społeczne:     deinstytucjonalizacja –  dążenie do poprawy życia osób zamkniętych w specjalnych  zakładach, aby mogli uzyskiwać doświadczenia życiowe zbliżone do doświadczeń ludzi  zdrowych 

(…)

… kory mózgowej,
niedostateczne wydzielanie neurotransmiterów, nieprawidłowy zapis EEG)
 aktualne stanowisko: w całym mózgu musi pojawić się wiele uszkodzeń struktur , które
„paraliżują” normalną prace tego organu
 uszkodzenie wzorca rozwojowego i szlaków metabolicznych powoduje obniżony poziom
inteligencji (np. fenyloketonuria)
 proces wywołania niepełnosprawności umysłowej:
przekaz wzorca…
… znaczenie uszkodzenia mózgu w patologicznym przekazie materiału
genetycznego (m.in. mniejsza masa mózgu, słabe ukształtowanie fałd kory mózgowej,
niedostateczne wydzielanie neurotransmiterów, nieprawidłowy zapis EEG)
 aktualne stanowisko: w całym mózgu musi pojawić się wiele uszkodzeń struktur , które
„paraliżują” normalną prace tego organu
 uszkodzenie wzorca rozwojowego i szlaków metabolicznych…

o uszkodzenie struktur mózgowych
 czterostopniowa klasyfikacja niepełnosprawności umysłowej (WHO 1992)
o lekka niepełnosprawność (50-69 pkt ilorazu inteligencji)
o umiarkowana niepełnosprawność (35-49 pkt ilorazu inteligencji)
o znaczna niepełnosprawność (20-34 pkt ilorazu inteligencji)
o głęboka niepełnosprawność (poniżej 20 pkt ilorazu inteligencji)
 1994r. Komitet Amerykańskiego Towarzystwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz