Helena Sęk - psychologia kliniczna streszczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4067
Wyświetleń: 12243
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Helena Sęk - psychologia kliniczna streszczenie - strona 1 Helena Sęk - psychologia kliniczna streszczenie - strona 2 Helena Sęk - psychologia kliniczna streszczenie - strona 3

Fragment notatki:


  HELENA SĘK    PSYCHOLOGIA KLINICZNA    Rozdział 1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne.  Helena Sęk     Zmiany w zakresie zastosowań psychologii klinicznej    Społeczno-cywilizacyjne czynniki przemian zakresu psychologii klinicznej:    •  poszerza się obszar jej zainteresowania (np. dzieci, młodzież + dorośli + wiek senioralny)  •  nowe problemy społeczne  •  wyzwania cywilizacyjne  •  od pełnego zdrowia do ciężkiej przewlekłej choroby, w wymiarze jednostkowym,  grupowym, społecznym i globalnym  •  subdyscypliny  •  powstawanie dziedzin wymagających współpracy w ramach psychologii, np. promocja  zdrowia (psych. zdrowia, rozwoju, edukacyjna, pozytywna), psychologia katastrof (społeczna,  stresu, kliniczna), psychologia przemocy (społeczna, agresji, neuronauka, kliniczna,  psychoseksuologia, sądowa)  •  profilaktyczne zadania psychologa klinicznego, np. przy problemach bezrobocia czy  wykluczenia społecznego  •  nowe zjawiska patologiczne wymagają interwencji i tworzenia zespołów  interdyscyplinarnych    Wewnętrzne czynniki przemian w psychologii i psychologii klinicznej:    •  odkrycia w ramach dziedzin podstawowych  •  precyzowanie wiedzy naukowej i metodologicznej  •  osiągnięcia nowoczesnych wdrożeń  •  w psych. klinicznej: odkrycia neuronauki w różnych dziedzinach (kognitywnej,  emocjonalnej, społecznej), genetyki, genetyki behawioralnej, psych. społecznej, rozwojowej,  osobowości, stresu  •  także odzwierciedlenia przemian w dziedzinach zaliczanych do nauk o zdrowiu w socjologii  zdrowia  •  nowe klasyfikacje zaburzeń psychicznych, z których wynikają nowe założenia dot.  porządkowania wiedzy psychopatologicznej  •  troszkę inaczej w przypadku interwencji kryzysowej, która w ujęciu psychologicznym  odwołuje się i do psychologii społecznej,w  szczególności psychologii wsparcia społecznego, i do  psychologii stresu i kryzysu      Utrwalanie się tradycyjnych dziedzin a rozwój nowych subdyscyplin w psychologii klinicznej    Powody utrwalania się dziedzin tradycyjnych:    •  tradycyjne dziedziny psychologii klinicznej = m.in. psychologia zaburzeń psychicznych (w  starym ujęciu psychopatologia), psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia,  rehabilitacja psychologiczna  •  powody utrwalania się tradycyjnych dziedzin:  –  odmienność podejścia teoretycznego, czyli wczesne wyodrębnienie się przedmiotu, i  1      odrębne metody badania  –  utrwalanie się danej dziedziny wśród innych specjalności poprzez wyraźne określenie  odmiennego i własnego zakresu badań i działań oraz zakresu potrzebnej wiedzy  –  utrwalanie się tożsamości zawodowej reprezentantów danej dziedziny i ich przydatności 

(…)

… stanów emocjonalnych, może także wyrażać się w stymulowaniu emocji
motywujących do działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu
Rozdział 14. Psychologia sądowa – wybrane zagadnienia. Wojciech Poznaniak
Prawa i obowiązki biegłego psychologa w świetle Kodeksu postępowania karnego
• kpk – ustawa z dn. 6 czerwca 1997
• do pełnienia czynności biegłego jest zobowiązany nie tylko biegły sądowy…
… problemu
Rozdział 14. Psychologia sądowa – wybrane zagadnienia. Wojciech Poznaniak
Prawa i obowiązki biegłego psychologa w świetle Kodeksu postępowania karnego

kpk – ustawa z dn. 6 czerwca 1997

do pełnienia czynności biegłego jest zobowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda
osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, wynika z tego, że
pełnienie czynności biegłego…
… się na styku medycyny i psychologii)
• wyodrębnienie się psychologii zdrowia, która wchłonęła psychologię medyczną
• logika wyodrębniania się nowej subdyscypliny :
potrzeby społeczne → podejmowanie nowych zadań → brak teorii → rozwój nauki (wiedzy
responsywnej, profesjonalnej i teoretycznej w tych dziedzinach) → umocnienie się dyscypliny i jej
dojrzałość (nowe organizacje, towarzystwa, tożsamość zawodowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz