Psychologia chorego somatycznie - ćwiczenia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia chorego somatycznie - ćwiczenia 4 - strona 1

Fragment notatki:

Temat ćwiczeń brzmiał: Niepełnosprawność fizyczna. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: kryteria charakteryzowania niepełnosprawności, grupy niepełnosprawności (i ich krótki opis; niepełnosprawność dotycząca: układu ruchowego, narządów zmysłów, narządu mowy, narządów wewnętrznych, dysfunkcje układu nerwowego, wynikająca z procesów leczenia), model społeczny, psychologiczne konsekwencje, mechanizmy obronne, społeczne konsekwencje niepełnosprawności, jakość życia wg Michalosa. Ponadto w notatce opisane zostały również takie zagadnienia jak: etapy przystosowania do niepełnosprawności wg Wolfenswergera, koncepcja rozwojowa, drogi utraty sprawności wg Larkowa, ujęcia rehabilitacji wg Renwicka i Friefenta, rodzaje rehabilitacji

Niepełnosprawność fizyczna.
Osoba niepełnosprawna, to człowiek, który z powodu urazu, choroby, wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest zdolny do wykonywania czynności, które osoby w podobnym wieku są zdolne wypełnić.
2 ogólne kryteria charakteryzowania niepełnosprawności:
- kryteria subiektywne - bierzemy pod uwagę to, co dana osoba myśli i czuje na temat swojej sprawności;
- kryteria obiektywne - potwierdzone realnymi faktami
W kryterium subiektywnym wyróżniamy dwa elementy:
- osoba niepełnosprawna
- jej otoczenie
MODEL MEDYCZNY
Niepełnosprawność, to uszkodzenie, defekt organizmu.
Grupy niepełnosprawności:
Niepełnosprawność dotycząca układu ruchowego
- reumatyzm
- zanik mięśni
- amputacje
Niepełnosprawność dotycząca narządów zmysłów
- wzrok
- słuch
- dotyk
- węch
Niepełnosprawność dotycząca narządu mowy
- uszkodzenia
- zniekształcenia ust, języka, krtani
Niepełnosprawność dotycząca narządów wewnętrznych
- wszystkie układy oprócz nerwowego
Niepełnosprawność wynikająca z dysfunkcji układu nerwowego
- choroby psychiczne
- upośledzenia umysłowe
- hemiplegie (niedowład połowiczy, porażenie połowicze; porażenie lewej lub prawej strony mięśni)
- paraplegie (niedowład poprzeczny, góra/dół; częściej dotyczy nóg)
- tetraplegie (paraliż czterokończynowy)
- niedowłady (zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu powstałe na skutek zmian organicznych obwodowych, ośrodkowych lub samego mięśnia; histeria może objawiać się niedowładem czynnościowym)
PARAPLEGIE - uszkodzenia rdzenia okręgowego lub mózgu
HEMIPLEGIE - uszkodzenia mózgu lub drogi korowo-rdzeniowej, np. zawał mózgu, krwotok do jamy czaszki, guz mózgu
TETRAPLEGIE - uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
Niepełnosprawność wynikająca z procesów leczenia
- transplantacja narządów
- mastektomia
- stomia
MODEL SPOŁECZNY
Niepełnosprawność jest traktowana jako utrata ważnych życiowo umiejętności i sprawności. Wskazywanie i pokonywanie barier.
Uszkodzenie
Dotyczy struktury (układu, narządu, etc.), poziom przede wszystkim biologiczny
Niepełnosprawność
Dotyczy funkcji i aktywności; aspekt czynnościowy
Upośledzenie
Dotyczy utrudnień związanych z barierami środowiska
Psychologiczne konsekwencje:
- niższe poczucie własnej wartości - kompleksy
- niska samoocena
- wrogość (możliwa)
- poczucie uzależnienia od kogoś


(…)

…. za pomocą protez, wielogodzinnych treningów, itd.)
- okres moratorium - okres „zawieszenia” między leczeniem a wyzdrowieniem
Społeczne konsekwencje niepełnosprawności:
- nadopiekuńczość
- odrzucenie (fizyczne, emocjonalne)
- dotyczące rodziny, grupy zawodowej lub towarzyskiej
* stereotypy
- traktowanie osób niepełnosprawnych jako osoby roszczeniowe
- łączenie niepełnosprawności, stawianie znaku równości
… naszego życia
Różnica między tym, czym dysponujemy, a czym dysponują inni
Różnica w stopniu dopasowania osobistych właściwości do wymagań otoczenia
3 etapy przystosowania do niepełnosprawności - Wolfenswergera
Kryzys nowości - szok emocjonalny, zaprzeczanie
Kryzys osobistych wartości - labilność emocjonalna, ambiwalentny stosunek do samego siebie
Kryzys rzeczywisty - warunki społeczno-ekonomiczne
Koncepcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz