referat - niepełnosprawność umysłowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4249
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
referat - niepełnosprawność umysłowa - strona 1

Fragment notatki:

Tematem referatu jest niepełnosprawność umysłowa. W referacie tym znajdują się następujące zagadnienia: klasyfikacja upośledzeń, upośledzenie wg Grzegorzewskiej, stopnie niepełnosprawności. Referat zawiera również informacje o klasyfikacji przyczyn upośledzenia umysłowego (Grossman i AAMR) oraz o problemach natury psychologicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA
Według M. Grzegorzewskiej oligofrenia to niedorozwój umysłowy od urodzenia dziecka lub od najwcześniejszego dzieciństwa. Występuje tu zawsze wstrzymanie w rozwoju mózgu niższych czynności nerwowych, podczas gdy otępienie występuje później jako osłabienie, rozpad procesów korowych, uszkodzenie czynności umysłowych dotychczas pełnowartościowych.
W 1968 roku Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła nową klasyfikację tegoż upośledzenia i wyróżnia się tu:
Pogranicze upośledzenia umysłowego (I.I. 68 - 83) Upośledzenie umysłowe lekkie (I.I. 52 - 67)
Upośledzenie umysłowe umiarkowane (I.I. 36 - 51)
Upośledzenie umysłowe znaczne (I.I. 20 - 35)
Upośledzenie umysłowe głębokie (I.I. 0 - 19)
(Podstawą tej klasyfikacji jest skala inteligencji o średnicy 100 i odchyleniu standardowym 16.)
Niepełnosprawność podlega stopniowaniu w zależności od stanu naruszenia sprawności organizmu.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 1997r Nr.123,poz.776 z późniejszymi zmianami) ustala trzy stopnie niepełnosprawności:
znaczny
umiarkowany
lekki
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu i niezdolną do podjęcia zatrudnienia lub też zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej lub w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ( naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspakajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się ). Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia, nie wymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych. ETIOLOGIA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO  Klasyfikacja przyczyn upośledzenia umysłowego (Grossman i AAMR) 1) zakażenia i zatrucia
-         w życiu płodowym [różyczka, kiła, toksoplazmoza]
-         po urodzeniu [*zapalenie mózgu, ropień mózgu, *zatrucie ciążowe, ołowica, żółtaczka jąder podkorowych]

(…)


   - jednoczynnikowe organiczne uszkodzenia mózgu
2. Obraz kliniczny zależy
·        mniej od rodzaju czynnika patogennego
·        bardziej od okresu rozwoju, w którym czynnik zadziałał (najwrażliwsze na uszkodzenia są narządy w okresie intensywnego rozwoju.
Problemy natury psychologicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną:
- niska samoocena lub samoocena zawyżona (np. u osób z lekkim upośledzeniem umysłowym…
… porodu, - w ontogenezie [np. topienie się, zaczadzenie, ·        napromieniowanie
3) zaburzenia metabolizmu   lub odżywiania
l     fenyloketonuria, lipidoza mózgowa, galaktozemia
l     zwyrodnienie wątrobowo - soczewkowe
4) postnatalne choroby mózgu
l     neurofibromatoza, dziecięce stwardnienie rozsiane, stwardnienie guzowate
5) wrodzone wady mózgu (czynnik nieznany)
l     wodogłowie, małogłowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz