Ciosek - psychologia sądowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciosek - psychologia sądowa - strona 1 Ciosek - psychologia sądowa - strona 2 Ciosek - psychologia sądowa - strona 3

Fragment notatki:


Mieczysław Ciosek    PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA    Rozdział I. Miejsce psychologii sądowej i penitencjarnej wśród dyscyplin psychologicznych.      1. Zmiany poglądów na temat przedmiotu i wiodącej metody psychologii jako nauki.]    •  psychologia odrywa się od filozofii i staje się nauką samodzielną w 1897 (Wundt,  laboratorium psychologii eksperymentalnej w Lipsku)  •  psychologia wyrastała z powiązań tradycji filozoficznej, religijnej i medyczno- biologicznej    Jaki jest przedmiot psychologii?    •  historycznie: dusza ludzka  •  XIX w., psychologia klasyczna/introspekcyjna, psychologia jest nauką o przeżyciach i  zjawiskach świadomości (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, = obrazy naoczne),  emocjach, pamięci... generalnie zjawiskach psychicznych  •  behawioryzm, psychologia jest nauką wyłącznie o zachowaniu się ludzi/zwierząt  •  Freud, psychoanaliza,  podświadomość  •  neopsychoanaliza, psychoanaliza kulturowa, jej źródło to przede wszystkim  psychologia głębi (w wyd. Freuda i Junga), , nieświadome siły, ale podstawowa rola dla  czynników kulturowych i społecznych), przedstawiciele: Horney, Sullivan, Fromm  •  psychologia humanistyczna („trzecia psychologia”), człowiek jest jednością ciała,  uczuć, umysłu i woli, jest pełen sił i możliwości do samorealizowania się, cel psychologii to  zrozumienie i oswobodzenie człowieka, synteza, dialog między obserwatorem a  obserwowanym, wzajemna akceptacja, przedstawiciele: Rogers, Maslow, Perls, May, Laing,  Frankl, Binswanger  •  koncepcje poznawcze: człowiek jako samodzielny podmiot, aktywnie i celowo bada  świat, zmienia go i przystosowuje się do niego , inf. zewnętrzne, płynące ze środowiska + inf.  wewnętrzne, zakodowane w pamięci jednostki  Informacje wewnętrzne – (samowiedza, system poznawczy, struktury poznawcze itp.) są  rezultatem doświadczeń życiowych podmiotu, interakcja między inf. zew. a tymi  zakodowanymi już w pamięci, ma decydujące znaczenie dla zachowania podmiotu, struktury  poznawcze stanowią względnie trwały system informacji człowieka określający przebieg  procesów regulacji jego stosunków z otoczeniem, istotnym aspektem tych struktur są ich  właściwości treściowe i formalne, analiza treści inf. przechowywanych w pamięci człowieka  stała się podstawą ich podziału na:  - system inf. podmiotu o świecie zew.  - system inf. o sobie samym                         } mają dot. czasu ter, prze. i przy.  - system inf. o programach działania  Do formalnych struktur poznawczych zalicza się najczęściej poziom ich:  - zróżnicowania  - złożoności  - abstrakcyjności  - uporządkowania  -otwartości  - stopień rozbieżności-zgodności              Od tych właściwości treściowych i formalnych struktur poznawczych zależą pełnione przez 

(…)

… psychologii:
- psychologia wychowawcza
- psychologia pracy
- psychologia kliniczna
3. Główne problemy psychologii sądowej i penitencjarnej.
• są to dziedziny psychologii klinicznej, sądowa – gł. syt. człowieka w fazie
dochodzenia, aresztowania i wyrokowania; penitencjarna – gł. zachowanie człowieka w
środowisku więziennym i realizowany w nim proces resocjalizacji skazanych
GŁÓWNE PROBLEMY:
• Czym…

} psychologia teoretyczna
c. psychologię społeczną

3 dziedziny praktycznej psychologii:
- psychologia wychowawcza
- psychologia pracy
- psychologia kliniczna
3.
Główne problemy psychologii sądowej i penitencjarnej.

są to dziedziny psychologii klinicznej, sądowa – gł. syt. człowieka w fazie
dochodzenia, aresztowania i wyrokowania; penitencjarna – gł. zachowanie człowieka w
środowisku więziennym…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz