Ciosek- psychologia sądowa i penitencjarna streszczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2401
Wyświetleń: 7007
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciosek- psychologia sądowa i penitencjarna streszczenie - strona 1 Ciosek- psychologia sądowa i penitencjarna streszczenie - strona 2 Ciosek- psychologia sądowa i penitencjarna streszczenie - strona 3

Fragment notatki:


  Mieczysław Ciosek    PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA    Rozdział I. Miejsce psychologii sądowej i penitencjarnej wśród dyscyplin psychologicznych.      1. Zmiany poglądów na temat przedmiotu i wiodącej metody psychologii jako nauki.]    •  psychologia odrywa się od filozofii i staje się nauką samodzielną w 1897 (Wundt,  laboratorium psychologii eksperymentalnej w Lipsku)  •  psychologia wyrastała z powiązań tradycji filozoficznej, religijnej i medyczno-biologicznej    Jaki jest przedmiot psychologii?    •  historycznie: dusza ludzka  •  XIX w., psychologia klasyczna/introspekcyjna, psychologia jest nauką o przeżyciach i  zjawiskach świadomości (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, = obrazy naoczne), emocjach,  pamięci... generalnie zjawiskach psychicznych  •  behawioryzm, psychologia jest nauką wyłącznie o zachowaniu się ludzi/zwierząt  •  Freud, psychoanaliza,  podświadomość  •  neopsychoanaliza, psychoanaliza kulturowa, jej źródło to przede wszystkim psychologia  głębi (w wyd. Freuda i Junga), , nieświadome siły, ale podstawowa rola dla czynników kulturowych  i społecznych), przedstawiciele: Horney, Sullivan, Fromm  •  psychologia humanistyczna („trzecia psychologia”), człowiek jest jednością ciała, uczuć,  umysłu i woli, jest pełen sił i możliwości do samorealizowania się, cel psychologii to zrozumienie i  oswobodzenie człowieka, synteza, dialog między obserwatorem a obserwowanym, wzajemna  akceptacja, przedstawiciele: Rogers, Maslow, Perls, May, Laing, Frankl, Binswanger  •  koncepcje poznawcze: człowiek jako samodzielny podmiot, aktywnie i celowo bada świat,  zmienia go i przystosowuje się do niego , inf. zewnętrzne, płynące ze środowiska + inf.  wewnętrzne, zakodowane w pamięci jednostki  Informacje wewnętrzne – (samowiedza, system poznawczy, struktury poznawcze itp.) są rezultatem  doświadczeń życiowych podmiotu, interakcja między inf. zew. a tymi zakodowanymi już w  pamięci, ma decydujące znaczenie dla zachowania podmiotu, struktury poznawcze stanowią  względnie trwały system informacji człowieka określający przebieg procesów regulacji jego  stosunków z otoczeniem, istotnym aspektem tych struktur są ich właściwości treściowe i formalne,  analiza treści inf. przechowywanych w pamięci człowieka stała się podstawą ich podziału na:  - system inf. podmiotu o świecie zew.  - system inf. o sobie samym                         } mają dot. czasu ter, prze. i przy.  - system inf. o programach działania  Do formalnych struktur poznawczych zalicza się najczęściej poziom ich:  - zróżnicowania  - złożoności  - abstrakcyjności  - uporządkowania  -otwartości  - stopień rozbieżności-zgodności              1 

(…)

… psychologii:
- psychologia wychowawcza
- psychologia pracy
- psychologia kliniczna
3.
Główne problemy psychologii sądowej i penitencjarnej.

są to dziedziny psychologii klinicznej, sądowa – gł. syt. człowieka w fazie dochodzenia,
aresztowania i wyrokowania; penitencjarna – gł. zachowanie człowieka w środowisku więziennym i
realizowany w nim proces resocjalizacji skazanych
2
GŁÓWNE PROBLEMY:

Czym…
… się przedmiotem manipulacji ze strony zarówno
administracji jak i silniejszych więźniów, syt. Poniżania, upokarzania

Proces depersonalizacji

naznaczenie, uniformizacja, degradacja

subiektywne doznanie wew. zmiany przeżywanej jako poczucie obcości lub wręcz
nierealności siebie
5
W przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności wyodrębnia się zwykle 3 następujące po
sobie fazy lub okresy:

początkowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz