Notatki z wykładów psychologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3640
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki z wykładów psychologia  - strona 1 Notatki z wykładów psychologia  - strona 2 Notatki z wykładów psychologia  - strona 3

Fragment notatki:


I - 29.02.2012
(Bogusława Piasecka)
Rodzina, grupa, wychowanie. Teoria wpływa na praktykę i praktyka na teorię - koło hermeneutyczne. Podejście systemowe, kulturowe.
wprowadzenie do myślenia systemowego Ogólna teoria systemów: lata 20. XX w - wtedy obowiązywało myslenie liniowe (przyczynowo - skutkowe). „ojciec” - Ludwig von Bertalanffy - nowatorskie myslenie systemowe. '37 rok - Chicago - przedstawił tam swoje prace. 1948 - wprowadzono termin cybernetyka od greckiego kybernetes (sternik) przez matematyka Wienera - cały obszar teorii regulacji i komunikacji obejmujące zarówno maszyny i istoty żywe. Naukowe badanie procesów systemowych takich jak: regulacja, gromadzenie i przetwarzanie informacji, samoorganizacja, autoreprodukcja, zachowania strategiczne.
Ogólna teoria systemów - anatomia, cybernetyka - fizjologia
1954 - powstaje Society for General Systems Theory - towarzystwo ogólnej teorii systemów. Rozwija się szybko i wkracza we wszystkie dziedziny nauki. Tez do psychologii i psychoterapii.
System - uporządkowana kompozycja elementów, tworząca spójną całośc, ale nie tylko suma części.
Rodzina w podejściu systemowym - całościowy organizm. To, co się dzieje z poszczególnymi członkami rodziny, wpływa na funkcjonowanie całości, a funkcjonowanie całości wpływa na zachowanie, rozwój i zdrowie członków. Bertalanffy: Rodzina jest grup osób połączonych więzami krwi, małżeństwa lub adopcji. Można ja traktować jako odrębny i autonomiczny organizm i system. - definicja już nieaktualna.
funkcje rodziny /V. Satir/ Założenia systemowej terapii rodzin Virginii Satir. Podstawowe funkcje rodziny w każdej kulturze:
rodzenie i wychowywanie dzieci
zaspokajanie potrzeb w zakresie zycia seksualnego rodziców
kooperacja ekonomiczna
utrzymywanie granic między generacjami i strategia relacji
przekaz kulturowy - role społeczne, nieznane środowisko, komunikacja werbalna i niewerbalna, ekspresja emocji
rozpoznanie kiedy członek rodziny nie jest dzieckiem i przygotowanie do roli dorosłego
opieka nad starzejącymi się rodzicami
Każda rodzina MOŻE być dysfunkcjonalna w jakimś momencie kryzysu, a potem zaadaptować się i znowu być funkcjonalną - dynamika.
cykle życia rodziny Evelyn Duvall - Rozwojowa koncepcja funkcjonowania rodziny - cykle. Kryzysy w wyniku przechodzenia z jednej fazy do drugiej:
Faza 1 - małżeństwo bez dzieci (główne zadania - uporanie się z dziedzictwem rodzin generacyjnych - model transgeneracyjny - trzeba się oddzielić od rodzin generacyjnych - żeby móc budować nową

(…)

… pozbawienia wolności
kara szczególna - 25 lat pozbawienia wolności, nie orzeka się jeśli ktoś nie miał 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa
Rodzaj czynu, stopień szkodliwości, osoba sprawcy
Dolegliwości kary kryminalnej: fizyczne (określone warunki życia, odżywianie, ścisk), psychiczne (pozbawienie kontaktu z bliskimi, monotonia, deprywacja sensoryczna), społeczne (przebywanie w społeczności więźniów…
… sposób myślenia („walden-two state of mind) zgodny z ideą Skindera. W okresie świetności - 70 osób, 20 dzieci. EDUKACJA: Każde dziecko indywidualnie - własny program nauczania. Nacisk na wytworzenie motywacji wewnętrznej, zamiłowanie do nauki. Dobrze zaprogramowany program, materiał dydaktyczny. W przypadku braku postępów - modyfikacja metod nauczania.
Wrocławska Szkoła Przyszłości prowadzona przez Fundację…
… eksperymentalne w badaniu klinicznym w klinice psychiatrycznej, psychologia poznawcza), Rubinsztejna
* Aleksander Łuria - pionier neuropsychologii
Polska:
Ochorowicz - Sekcja Psychologii przy Towarzystwie Lekarzy i Przyrodników w 1891, Psychologia i medycyna.
Abramowski - Katedra psychologii na Uniwersytecie Warszawskim; Źródła podświadomości i jej przejawy
Błachowski - współpraca z lekarzami od 1911…
… zdrowia - instytucje promujące zdrowie (programy promocji zdrowia w oświacie, przemyśle); oddziały szpitalne, lecznictwo pozapsychiatryczne; służby mundurowe: policja, wojsko, straż; poradnie psychologiczne.
Dziedziny psychologii z obszaru zdrowie i choroba:
Filozofia: antropologia filozoficzna, etyka Biologia układu nerwowego (korzenie)
Psych Ogólna : teorie osobowości, emocji i motywacji, p poznawcze…
… się z tym, co nieuchronne. Proces prizonizacji - proces adaptacji do zycia w więzieniu
Psychologiczne następstwa prizonizacji:
Proces stygmatyzacji (sam zaczyna się tak widzieć, przyjmuje etykietkę, wtórne nieprzystosowanie)
Proces standaryzacji (unifikacji - wszyscy tacy sami, odarcie z indywidualności)
Proces degradacji (upokarzanie, znieważanie)
Proces depersonalizacji (wewnętrzna obcość, poczucie nierealności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz