Psychologia sądowa-definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia sądowa-definicja - strona 1 Psychologia sądowa-definicja - strona 2

Fragment notatki:

Wykład I (20.02.2012) Definicja
dziedzina psych. stosowanej zajmująca się gromadzeniem, badaniem i przedstawianiem dowodów dla celów
Szersza definicja - każda działalność psychologa zmierzająca do rozwiązania problemu leżącego na pograniczu prawa i psychologii.
Badania naukowe wzajemnych konsekwencji działania ludzi na prawo i prawa na ludzi - zainteresowanie obu tych dziedzin to ludzkie zachowanie, możliwość zrozumienia go, przewidywania i określonego wpływania na nie.
zachowanie = f(osoba, sytuacja)
prawo - umowa, zbiór zasad; obligują do postępowania zgodnie z nimi
samoregulacja - płaty czołowe
Działy psychologii sądowej :
1. Psychologia kryminalistyczna
psychologiczne charakterystyki sprawców przestępstw (m.in. motywacja, cechy osobowości, poziom intelektualny)
psychologiczne portrety sprawców przestępstwa (profilowanie)
zaburzenia procesu socjalizacji
psychologiczne charakterystyki ofiar przestępstw (wiktymologia)
psychologiczne aspekty zeznań świadków
Psycholog w procesie cywilnym
sytuacja rodzinna i wychowawcza małoletniego i jego rodziny - sprawy opiekuńcze i rozwodowe
sytuacje o znaczeniu prawnym
testamenty
ubezpieczenia
ubezwłasnowolnienie (najczęściej narkotyki), itd.
2. Psychologia penitencjarna
specyfika
Płaszczyzny związków psych. z prawem
1. Tworzenie prawa - funkcjonowanie norm prawnych świadomości społecznej oraz wykorzystywanie wiedzy psychologicznej w tworzeniu definicji i konstrukcji prawnych (wina, kara, niepoczytalność, itp.)
2. Stosowanie prawa - kto i w jakich sytuacjach stosuje aktualne zasady prawne (podejmowanie decyzji przez sądy, np. problemy ławników, ławy przysięgłych, itp.)
3. Biegli sądowi - rozstrzygnięcie prawne nie jest możliwe bez skorzystania z wiadomości specjalnych.
4. Wykonywanie prawomocnych rozstrzygnięć i orzeczeń
5. Działania o charakterze profilaktycznym.
Relacje psychologii i prawa w dok. historycznych
starohinduskie Wedy (ok. IX w. p.n.e.) - instrukcja przesłuchania podejrzanego o trucicielstwo
Galen z Pergamonu (II w. n.e.) - sprawa o zaprzeczenie ojcostwa
Daniel Defoe (1730) - zaleca badania pulsu jako potwierdzenie wiarygodności
Karl von Eckharthausen - 1791 - "O konieczności badania wiedzy psychologicznej przy badaniu przestępców"
Johann, Christof Rechtapflege w 1808r. "Psychologia i jej zastosowania w obszarze prawa"
Pierre, Simon de Laplace - 1812 - "Analityczna teoria prawdopodobieństwa" - klasyfikacja zeznań
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz