wybrane problemy psychologii stosowanej- notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wybrane problemy psychologii stosowanej- notatki z wykładów - strona 1 wybrane problemy psychologii stosowanej- notatki z wykładów - strona 2 wybrane problemy psychologii stosowanej- notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:


WYBRANE PROBLEMY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ Prof. Dr. Hab. DOROTA Jasiecka
PSYCHOLOGIA 1.Należy do nauk społecznych. 2. Najpowszechniejsza definicja: Psychologia - jest naukowym studium zachowania i doświadczenia. Poprzez systematyczne badania psychologowie zmierzają do wyjaśnienia, w jaki sposób istoty ludzkie oraz niektóre zwierzęta zachowują się i jak w ich doświadczeniu przedstawiają się im cechy otaczającego świata. 3. Psychologia przednaukowa- filozoficzna - ARYSTOTELES (IV w. p.n.e. ) Tytuły prac p sychologicznych: „O duszy”, ojciec psychologii filozoficznej - KARTEZJUSZ (Rene Descartes XVI/XVII w.) Dualistyczna koncepcja rozdziału duszy i ciała, wzajemne oddziaływanie odbywa się w mózgu, „myślę, więc jestem” -współcześnie: dusza, psychika, ciało 4. Psychologia naukowa. WUNDT - ojciec psychologii naukowej- założenie przez Wundta na Uniwersytecie w Lipsku (1879) pierwszego laboratorium psychologicznego. Usamodzielnienie się psychologii jako nauki. 5. Trzy funkcje wiedzy o zachowaniu człowieka: a) niezbędna do kształtowania środowiska fizycznego i społecznego b) konieczna dla sterowania ludzkim zachowaniem - stanowi podstawę wszelkich oddziaływań wychowawczych , terapeutycznych czy socjotechnicznych c) odgrywa znaczącą rolę w procesie samopoznania, sa morozwoju i samorealizacji 6.Sposoby definiowania, psychologia jako nauka o: duszy funkcjonowanie umysłu ( Kant „myślę więc jestem”, Leibniz) nauko o procesach psych.(poznawcza) i psychice nauka o zachowaniu (behawioryści) naukowe studium zachowania i doświadczenia ( neobehawioryści, Skinner) nauka o człowieku ( Tomaszewski- ujął to w tytule swojej książki; o człowieku jako całości, człowiek jako przedmiot badań) nauka o osobie ludzkiej (Rogers, podkreślenie podmiotowości- wysłuchiwanie człowieka) nauka dla ludzi - człowiek podmiot - współczesna psych. stosowana budowana by służyć człowiekowi, to pomoc dla ludzi 7. Cele psychologii: Psycholog - badacz (przedstawiciel psychologii teoretycznej= akademickiej= czystej ; ogólnej): opisuje zachowanie - dane i fakty posiadające znaczenie psychologiczne (nie opisuje całego zachowania tylko tą część, która posiada znaczenie psychologiczne) wyjaśnia zachowanie - zrozumienie występujących zależności przewiduje przyszłe zachowania na podstawie tego co się wydarzy steruje zachowaniem ludzi - kontrolowanie, wpływanie i oddziaływanie społeczne Zimbardo- 3 pierwsze cele są lepszymi celami niż sterowanie, bo przy sterowaniu może być manipulacja, uprzedmiatawia człowieka, nieetyczne

(…)

… Polski międzywojennej nie przewidywały kursów psychologii stosowanej i badań stosowanych - koncentrowały się w ośrodkach naukowych pozauniwersyteckich.
b)okres współczesny - po II wojnie światowej. Rozwój orientacji opiekuńczej i interwencyjnej- rolę wiodącą przejmuje psychologia kliniczna. Krytyka psychotechniki- rozwój psychologii pracy, zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego (gałąź poboczna psychologii stosowanej).W 1936r. w ZSRR wyszła ustawa przeciwko pedologom (psychologom, którzy operują testami psychometrycznymi; zakaz stosowania testów) 1945-1950 - okres stagnacji podczas komuny, po 1956 r. psychologia na uniwersytetach - przewrót gomułkowski.
???Patopsychologia- budowanie psychologii klinicznej w oparciu o eksperyment na chorych psychicznie.???-tego nie mam
3) Silna pozycja psychologii…
… czy stosowanej):
badanie procesów psychicznych versus badania zachowania w środowisku
obserwowanie zachowania versus koncentrowanie się na przeżyciach wewnętrznych - psychologia kliniczna
dążenie do obiektywności i precyzji badań (to jest psychologia teoretyczna) versus dążenie do zrozumienia bogactwa osobowości (psychologia stosowana)
badanie poszczególnych procesów psychicznych versus badania całego człowieka…
… miękkie - subiektywna interpretacja danych, niepewność pomiaru). Badania dotyczą osób należących do szczególnych grup populacyjnych (np. kierowców, młodzieży z domów dziecka, osób neurotycznych, niewidomych itp.) 3. Psycholog praktyk profesjonalista - badania klientów poszukujących usług psychologicznych, kierowanych na badania klientów placówki zatrudniającej psychologa. Główne zadania:
profilaktyka i prewencja - zapobieganie
diagnoza i orzecznictwo
oddziaływanie i wychowanie, psychoedukacja, organizacja stanowisk i procesu pracy, zarządzanie kadrą
leczenie (psychoterapia, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, rehabilitacja)
* maszyna Bassa - badanie nad agresją: szok elektryczny - nie negując wartości badań eksperymentalnych widać ich sztuczność i nieprzystosowanie do życia
Kierunki i działy…
… opiekuńcza, interwencyjna psych. psychoanalityczna (psychoanaliza), higiena psychiczna, psychopatologia, większość kierunków psychoterapeutycznych)
2. MODEL TECHNOKRATYCZNO- PRZEDMIOTOWY
orientacja konstruktywistyczno - humanistyczna
Stwarzanie człowiekowi właściwego środowiska społecznego i materialnego, przystosowanie ludzi do samodzielnego życia. (psych. pracy, psych. organizacji, psych. zarządzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz