Psychologia sądowa

note /search

Analiza od stron psychologicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

. Analiza od strony motywacyjnej: rodzaj pozytywnych wzmocnień, jakie osoba uzyskuje przynależąc do grupy i realizując jej zadania, np. aprobata, uznanie, bezpieczeństwo ustalenie tych motywów, które powstają w wyniku unikania negatywnych wzmocnień stosowanych przez członków grupy, do której osob...

Psychologia sądowa-definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2989

Wykład I (20.02.2012) Definicja dziedzina psych. stosowanej zajmująca się gromadzeniem, badaniem i przedstawianiem dowodów dla celów Szersza definicja - każda działalność psychologa zmierzająca do rozwiązania problemu leżącego na pograniczu prawa i psychologii. Badania naukowe wzajemnych konsekw...

DSM-IV parafilia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

DSM-IV parafilia Powtarzające się fantazje seksualne lub występujące stałe potrzeby seksualne związane z aktywnością seksualną z osobami, które nie wkroczyły jeszcze w okres dojrzewania (zazwyczaj poniżej 13 r. ż.) wymienione wyżej fantazje/potrz...

Historia psychologii sądowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2863

Historia psychologii sądowej Hans Gross - "Podręcznik sędziego śledczego" i "psychologia kryminalna" (zbiór całej wiedzy psychologicznej potrzebnej kryminalistykowi w pracy" Binet - sugestywność w zeznaniach/ dzieci Stern - "Z psychologii zeznań świadków" - pie...

Istota silnego wzburzenia w ujęciu prawniczym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1484

Istota silnego wzburzenia w ujęciu prawniczym Istota silnego wzburzenia jest znamieniem różniącym przestępstwo z art. 148/4 od przestępstwa zabójstwa wymienionego w 148/1,2,3. Aby można zastosować kwalifikację z par. 4, trzeba ustalić nie tylko, że sprawca działał w stanie wzburzenia, ale że to w...

Kryteria psychologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1134

Kryteria psychologiczne: a) zdolność rozpoznania znaczenia czynu b) zdolność pokierowania postępowaniem W ujęciu współczesnej psychologii zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub pokiewania przez sprawcę swoim postępowaniem to wybrane, formalne właściwości procesu motywacyjnego, w tym zwłaszcza ...

Kształtowanie się osobowości - Samoocena

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

Kształtowanie się osobowości osobowość : centralny system integracji i regulacji zachowania : jej zrębem jest 'obraz ja' lub 'pojęcie ja' obraz wielopoziomowy samoocena obraz siebie - już w wieku przedszkolnym - sądy napływające z otoczenia, refleksja ' jaki jestem"? samoocena obniża się ...

Psychologia sądowa-metodyka działań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1218

Metodyka badań Opisowa diagnoza w kategoiriach nieprzystosowania społęcznego wskazańia działań bliższe i dalsze działania psychokorekcyjne Płaszczyzny zmian: psychologiczna rodzinna szkolna rówieśnicza społeczna Programowanie modelu r...

Obecne programy wychowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Obecne programy wychowawnia, także seksualne, są różnie oceniane. Kontrowersję budzi wychowanie bez stresu, bez karania, podobnie jak preferowane wartości seksualnych przyzwalające na odbywanie stosunków seksualnych przez nieletnich. Chodzi tu o sytuacje takie, jak : nastawienie sytuacyjne, dopus...

Opinie psychologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1764

Opinie psychologiczne opierają się głównie na : a) ocenie poziomu inteligencji - iloraz inteligencji. Badanie roli poziomu rozwoju umysłowego jako ogólnej predyspozycji do zachowania przestępczego. W swych badaniach wnioskują, iż nisk...