Psychologia sądowa - strona 2

note /search

Powoływanie biegłch do oceny stanu psychicznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

Powoływanie biegłych do oceny stanu psychicznego Organ procesowy korzysta z opiniowania psychologicznego w sytuacji, ktiedy czyn zabroniony prawem jest szczególnej wagi i obwarowany jest wysokim wyrokiem (np. zabójstwo). 31 KK - na pamięć Sąd szczególnie korzysta z wiedzy specjalistycznej w sytua...

Prawny aspekt pedofilii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

Prawny aspekt pedofilii Seksualność jest też jedyną sferą fizjologii człowieka, której zaburzenia podlegają nie tylko ocenie moralnej, ale i prawnej. Karalna nie jest sama dyspozycja do aktywności seksualnej z dzieckiem, ale jej realizacja (pedofil...

Przesłanki ograniczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Przesłanki ograniczenia : a) choroba psychiczna - np. psychoza paranoidalna, oraz choroba psychiczna w fazie remisji (nie wyłącza całkowicie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania...

Resocjalizacja i reedukacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

Resocjalizacja i reedukacja Włochy - praca przymusowa - XVIII wiek domus correctionis Niemcy cuchtchaus Polska Warszawa, Kraków praca w ogrodzie, przędzenie, tkactwo, postna dieta, nauki du...

Sen terminalny - sen po silnym wzburzeniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 5047

sen terminalny - sen po silnym wzburzeniu Ponieważ silne wzburzenie jest afektem fizjologicznym to nie moe być utożsamiane ze stanem wymienianym w art. 31/1 (afekty patologiczne) Silne wzburzenie 148/4 kk jest szczególnym stanem psychicznym i już z tego powodu ustalenie oraz określenie tego stanu...

Competency Screening Test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Competency Screening Test (CST) - test przesiewowy, 22 pozycje, uzupełnienia zdań, ocena, czy konieczne jest bardziej szczegółówe badanie zdolności osoby do udziału w procesie. Od strony pojęciowej pytania CST a) możliwość konstruktywnej relacji między oskarżonym a jego adwokatem b) rozumienie prz...

Opinia psychiatryczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

Opinia psychiatryczna Silne wzburzenie jest afektem fizjologicznym - nie patologicznym, a więc niejako pozapsychiatrycznym stanem - czyli, opinia psychiatryczna nie powinna mieć znaczenia dowodowego. W praktyce z uwagi na to, że jest szczególnym stanem psychicznym, a także z tego względu, że afekt...

Historia psychologii sądowej w Polsce - omówienie

 • Psychologia sądowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2744

Przedstaw historię psychologi sądowej do czasów współczesnych: Początki psychologii sądowej sięgają schyłku XVII wieku ( okres narastania głębokich przemian polityczno-ustrojowych i społecznych): Cesare Beccaria- rewolucyjne poglądy nt. is...