Sen terminalny - sen po silnym wzburzeniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 5026
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sen terminalny - sen po silnym wzburzeniu - strona 1 Sen terminalny - sen po silnym wzburzeniu - strona 2

Fragment notatki:

sen terminalny - sen po silnym wzburzeniu
Ponieważ silne wzburzenie jest afektem fizjologicznym to nie moe być utożsamiane ze stanem wymienianym w art. 31/1 (afekty patologiczne)
Silne wzburzenie 148/4 kk jest szczególnym stanem psychicznym i już z tego powodu ustalenie oraz określenie tego stanu może uzasadniać - w zależności od konkrentych okoliczności przedmiotów/podmiotów- potrzebę zasięgnięcia opinii psych./psychiatrycznej.
Nie jest dopuszczalne korzystanie z opinii tych biegłych wtedy, gdy chodzi o ustalenie i ocenę społecznoprawną okoliczności faktycznych, mających usprawiedliwiać silne wzburzenie.
Stan z art. 148/4 "działanie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami" - jest kategorią prawną.
Stan ten składa się z dwóch części:
-pod wpływem silnego wzburzenia - szczególne zachwianie równowagi psychicznej sprawcy - do oceny pożądane są opinie psychiatrów/psychologow
-usprawiedliwione okoliczności - czyn zasługuje na odmienną, ujemną ocenę w świetle zasad współżycia społecznego
Jako kategoria prawna - powinnością sądu jest ustalenie, czy występowało (silne wzburzenie) w danym wypadku, czy też nie oraz czy było usp. okolicznościami. W szczególności idzie o takie sytuacje, gdy sprawca działa w porywie uczuciowym, burzącym gwałtownie i z niezwykłą siła jego równowagę psychiczną, przy czym działanie to jest zwykle reakcją na ciężką krzywdę doznaną ze strony osoby, na której życie sprawca się targnął.
Silne wzburzenie mogą usprawiedliwiać tylko takie okoliczności, które je wywołały i dlatego czyn sprawcy zasługuje na mniejsze potępienie moralne, zaś przez ustawodawcę jest traktowany jako uprzywilejowany typ przestępstwa z art. 148/4 kk. - zabójstwo w afekcie.
Zabójstwa w większości przypadków mają związek z emocjami. Toteż analiza tych działań jest trójfazowa : 1. pierwsza faza wiąże się z szukaniem odpowiedzi na pytanie, czy podstawą tego działania stanowił afekt (zachowanie przed, w trakcie i po czynie)
2. w drugiej chodzi o ustalenie okoliczności wyjaśniających afekt - a zatem odpowiedzi na pytanie, dlaczego sprawca zareagował afektem;
3. w trzeciej fazie dokonuje się ocen etycznych i na ich podstawie ustala się okoliczności usprawiedliwiające lub nie afekt.
modus operandi - sposób działania
Z reguły, poza wyjątkowymi przypadkami, działaniu zmierzającemu do pozbawienia życia innej osoby towarzyszy stan wzbudzenia emocjonalnego. W sytuacji, o której mowa w art. 148/4 kk chodzi o wzbudzenie o najwyższym stopniu nasilenia, które w przemożny sposób wykracza poza zwykłe przeciętne wzburzenie i to w taki sposób, że przeżycia emocjonalne (uczuciowe) dominują nad intelektualnymi (rozumowymi) i stanowią gwałtowną reakcję na fakty zewnętrzne.


(…)

… zabójstwo uprzywilejowane jest reakcją na:
-ciężką krzywdę
-jest skutkiem spiętrzenia się długotrwałych (przykrych) emocjonalnych przeżyć sprawcy;
-skomplikowanej motywacji (zwykle uraźliwej);
-nieuzasadnionej napaści (osoby bliskiej) i agresji wywołującej panikę i lęk.
Pojęcie wzburzenia jest wprawdzie bliskie pojęciu gniewu, ale nie jest z nim tożsame. Wszak gniew to wyraz gwałtownego sprzeciwu przeciwko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz