Opinia psychiatryczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opinia psychiatryczna-opracowanie - strona 1 Opinia psychiatryczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Opinia psychiatryczna
Silne wzburzenie jest afektem fizjologicznym - nie patologicznym, a więc niejako pozapsychiatrycznym stanem - czyli, opinia psychiatryczna nie powinna mieć znaczenia dowodowego. W praktyce z uwagi na to, że jest szczególnym stanem psychicznym, a także z tego względu, że afekt patologiczny ma podobne objawy do fizjologicznego - w praktyce korzysta się ze specjalnej wiedzy psychiatrycznej. Model tzw. łącznej opinii psychiatryczno-psychologicznej jest najczęsciej stosowany w praktyce.
Opinia psychologiczna
Stan, który określa uprzywilejowaną postać zabójstwa w art. 148/4 kk składa się z dwóch elementów, a mianowicie :
-silnego wzburzenia
-okoliczności usprawiedliwiających
Silne wzburzenie jest szczególnym stanem psychicznym sprawcy i do ustalenia, czy taki stan psychiczny wystąpił u sprawcy, mają znaczenie opinie biegłych psychologów czy psychiatrów jako specjalistów od określania stanu psychicznego człowieka. Zabójstwo takie jest postacią samosądu i już dlatego, jako godzące w zasadę praworządności, jest społecznie niebezpieczne i stanowi przestępstwo.
Opiniodawstwo psychologiczne zdolności uczestniczenia w procesie sądowym
Przedmiot i zakres psychologicznej ekspertyzy sądowej
Przepisy prawne określają tryb powołania psychologa, przedmiot i zakres opinii. Przedmiotem musi być konkretna działaność człowieka (zachowanie) w jego (określonej przez organ procesowy) sytuacji.
Poczytalność
Co oznacza pytanie o nią podczas rozprawy?
Sytuacja przewodu sądowego jest sytuacją skomplikowaną, trudną. Wymaga zachowanej w stopniu dostatecznym zdolności rozumienia i kierowania zachowaniem, wreszcie ustosunkowania się do tego, co dzieje się na sali sądowej.
Psycholog odpowiada na to zwykle jako biegły - współautor opinii sądowo-psychiatrycznej. Zaburzenia reaktywne - etiologia, nasilenie, związek z poczytalnością - trudna kwestia. Prawo powszechne (common law) wywodzące się XVII wieku postulowało, by stawiać przed sądem tylko te osoby, które są w stanie świadomie uczestniczyć w procesie sądowym.
Obecnie w USA standardy : a) ma obecnie wystarczającą zdolność do konsultowania się ze swoim adwokatem z rozsądną dozą racjonalnego rozumienia
b) racjonalnie oraz faktycznie rozumie postępowanie, które podjęto przeciw niemu
Zdolność odnosi się nie tylko do choroby psychicznej, ale i do zdolności funkcjonalnej do uczestnictwa.
Wniosek w dowolnym momencie procesu - strony lub sąd z własnej inicjatywy
W wielu sprawach wniosek z innych powodów niż objawy psychotyczne "rzeczywista wątpliwość"
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz