Opinie psychologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opinie psychologiczne  - strona 1 Opinie psychologiczne  - strona 2

Fragment notatki:

Opinie psychologiczne opierają się głównie na :
a) ocenie poziomu inteligencji - iloraz inteligencji. Badanie roli poziomu rozwoju umysłowego jako ogólnej predyspozycji do zachowania przestępczego. W swych badaniach wnioskują, iż niska inteligenja może utrudniać spełnienie wymagań społecznych i poprzez zaburzenie procesu socjalizacji może pośrednio przyczynić się do naruszania porządku prawnego. Badania pozwalają podzielić sprawców : sprawcy poczytalni bez zaburzeń; sprawcy poczytalni z pewnymi zaburzeniami psychospołecznym; sprawcy z ograniczoną poczytalnością (nie w znacznym stopniu); sprawcy ze znacznie ograniczoną pocz., niepoczytalni
b) ocenie osobowości - rozmowa psychologiczna, metody testowe ukierunkowane na diagnozę cech osobowości. W Polsce trudne - tylko dla spraw trudniejszych, skomplikowanych diagnostycznie, w których dowód z opinii biegłych przeprowadzany jest w ramach obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Zaburzenie osobowości oznacza sytuacje, w których doszło do mniej lub bardziej trwałych zakłoceń w funkcjonowaniu mechanizmów odpowiadających za adekwatne przystosowanie człowieka do środowiska. Może się przejawiać w niezgodnym z przyjętymi standardami i porządkiem prawnym, sposobami zaspokajania potrzeb, skłonnościami do rozwiązywania konfliktów emocjonalnych przez zachowanie agresywne, zaburzeniami obrazu własnej osoby, systemu wartośći oraz brakiem toleracji i odporności na sytuacje trudne.
c) diagnozy zmian organicznych OUN - badania testowe. Wyniki pozwalają zakwalifikować sprawców do 4 kategorii : sprawcy bez zmian organicznych; sprawcy, w uktórych wykryto sugestię istnienia zmian organicznych (wyniki w obszarze granicznym), sprawcy ze zmianami organicznymi w OUN; sprawcy z głębokimi zmianami organicznymi (z uszkodzeniem UN, wywołującego poważne potencjalne skutki psychopatologiczne dla funkcjonowania psychospołecznego). Występowanie uszkodzeń w OUN może wyjaśniać obniżenie poziomu sprawności umysłowej, choć nie zawsze zmiany organiczne odzwierciedlają się w poziomie inteligencji. Wykrycie u sprawcy organicznego uszkodzenia mózgu pozwala na stwierdzenie wniosku o znacznych zaburzeniach samokontroli i regulacji zachowań i popędów, o zaburzeniach myślenia abst., obniżenia zdolności planowania i przewidywania, niewystarczającym krytycyzmie i sztywności spostrzeżeń. Zmiany w OUN mogą być przyczyną takich cech badanego, jak : wybuchowość, drażliwość, trudności z kontrolowaniem emocji.
Specyfiką sądowej diagnozy psychologicznej jest nie tylko ustalenie ogólnej właściwości i mechanizmów osobowościowych sprawcy, ale także określenie zjawisk i procesów psychicznych doprowadzających do popełnienia przez niego danego czynu. Efektem badania biegłych psychiatrów (zarówno ambulatoryjnego, jak szpitalnego) jest opinia sądowo-psychiatryczna, która jest tylko jednym z dowodów w sprawie i podlega swobodnej ocenie sądu. To głównie na prokuratorze spoczywa obowiązek należytego wykorzystania dowodu z opinii biegłych w toku całego postępowania karnego. Powoływanie biegłych psychiatrów i psychologów powinno następować w stosownym momencie śledztwa (zależnie od sprawy) i nie powinno prowadzić do zaniechania pozostałych czynności dowodowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz