Psychologia sądowa - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4781
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia sądowa - wykład 1 - strona 1

Fragment notatki:

Temat wykładu brzmiał: Biegły w świetle kodeksu postępowania karnego, diagnoza, ekspertyza sądowa i opinia sądowa. Notatka zawiera informacje o tym jakie role i funkcje wg prawa przysługują biegłemu, jaki powinien być biegły psycholog, jakie są specjalistyczne obszary, w których Polskie Towarzystwo Psychologiczne przyznaje rekomendacje biegłym sądowym. Ponadto w notatce opisane są następujące zagadnienia: pojęcie diagnozy, diagnozowania, diagnoza psychologiczna, diagnoza sądowa, przebieg diagnozy sądowej, ekspertyza psychologiczna, warunki przyjęcia opinii przez organ procesowy, przedmiot opinii psychologicznej

Wykład 1
22 lutego 2011
17:30
 
Dzisiejsze tematy:
Biegły w świetle kodeksu postępowania karnego. Diagnoza, ekspertyza sądowa i opinia sądowa.
 
Ważne punkty:
W opinii przedmiot i zakres są bardzo ważne !
Wykonanie ciągu badań zarówno na piśmie jak i słownie  
 
Notatki wykładu:
Biegły w świetle kodeksu postępowania karnego. Role i funkcje biegłego regulują 2 artykuły prawne:
Art. 193 par. 1 kpk mówi, "że jeżeli w celu stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i wymagane są wiadomości specjalne zasięga się opinii biegłego lub biegłych"
Art. 195 mówi, "że dopełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy lecz także każda osoba o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie"
 
Sąd daje zaufanie biegłemu dla jego wiadomości specjalnych z dziedziny psychologii.  
Biegły psycholog powinien być: Bezstronny (pełen obiektywizm)
Bez uprzedzeń
Niezależność wobec presji społecznej (nigdy nie można się ugiąć)
Krytycyzm biegłego wobec siebie i własnej niewiedzy
 
Biegły ma ograniczony obszar badawczy, na biegłym spoczywa odpowiedzialność.
 
Przestrzeganie przez biegłego dwóch zasad: Zasada zachowania tajemnicy zawodowej
Zasada odpowiedzialności merytorycznej za proces badawczy, za analizę wyników oraz za napisanie opinii (komunikatywność opinii i merytoryczność)  
{ ma tendencję, skłonność do} -> tak w opinii się pisze prosto, komunikatywnie  
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE postuluje przyznawanie rekomendacji biegłym sądowym w siedmiu obszarach specjalistycznych:
 
Problematyka dorosłych sprawców przestępstw
Sprawców wypadków drogowych
Opiniowanie w zakresie zeznań świadków
Problematyka uzależnień Problematyka związana z procesem cywilnym Problematyka nieletnich
Typowanie nieznanych sprawców przestępstw (profilowanie)
 
[ Biegły sądowy ma pewne ramy diagnozy ! ]
 
Diagnoza w obszarze opiniodawstwa sądowego
 
Diagnoza -> rozróżnienie, osądzenie, ogólne określenie stanu rzeczy.
 
Diagnozowanie -> jest czynnością złożoną gdyż na podstawie przejawów zewnętrznych należy wnioskować o stanach wewnętrznych osoby badanej.  
Diagnoza psychologiczna -> oznacza proces przetwarzania danych uzyskanych z poznawania ludzi, którzy charakteryzują się szczególnymi właściwościami.  


(…)

… w danej sytuacji.
 
 
Diagnoza w opiniodawstwie sądowym przebiega w czterech etapach:
 
 
Opis przejawów dysfunkcyjności indywidualnej osoby, rodziny  
Zadawanie pytań przez biegłego i hipotetyczne odpowiedzi, dotyczące oceny zachowań oraz poszukiwania przyczyn
 
Dokonanie ocen wyników badań
 
Propozycje co do leczenia, terapii lub form resocjalizacji jednostki
i/ lub systemu rodzinnego  
Ekspertyza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz