Wystarczająco dobra rodzina - streszczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wystarczająco dobra rodzina - streszczenie - strona 1 Wystarczająco dobra rodzina - streszczenie - strona 2 Wystarczająco dobra rodzina - streszczenie - strona 3

Fragment notatki:


Sikorska, Piasecka, Gerc: wystarczająco dobra rodzina.    Istotny wpływ prymarnego kontekstu wychowawczego [Broufrenbrenner, Bowlby, Vasta].  Resilient child – dziecko odporne, prężne psychicznie.    Koncepcje mówiące o rodzinie sprzyjającej wychowaniu:  –  koncepcja resilience [Constantine, Rutter]  –  koncepcja lokalizacji kontroli [Rotter]  –  koncepcja inteligencji emocjonalnej [Goleman, Shapiro]    Irena  Namysłowska:   narastające  zagrożenia  zdrowia  psychicznego  dzieci  i  młodzieży  (10-20%  populacji);  skutek  wpływów  systemów,  w  których  dzieci  funkcjonują  –  rodzina,  szkoła,  grupy  rówieśnicze  – to zaburzenia psychiczne  i zaburzenia zachowania. Powód: przyjmowanie środków  psychoaktywnych i mieszane zaburzenia zachowania i emocji. Statystyki kanadyjskie: co 5 dziecko  będzie miało zaburzenia zdrowia psychicznego przed 11 rokiem życia.  Przyczyny problemów psychiatrycznych:  –  dyskryminacja  –  wyobcowanie ze środowiska szkolnego  –  przemoc, trudności rodzinne    niepokojące sygnały, utrzymujące się przez długi czas:  –  znaczne przybranie na wadze lub jej utrata  –  zmiany w dotychczasowym rytmie snu, jedzenia  –  wyraźne trudności w zgodnym współżyciu z innymi dziećmi  –  spadek energii życiowej objawia się poczuciem beznadziejności,  brakiem własnej wartości,  bojaźliwości, niepokoju, niezdolność do znalezienia sobie miejsca, trudności z koncentracją  –  sfera  działań:  znaczące  pogorszenie  pracy  szkolnej,  nadmierne  nieposłuszeństwo,  agresja,  nadużywanie alkoholu, innych substancji;    Ostaszewski:  –  profilaktyka zaburzeń, zakłóceń mechanizmów adaptacyjnych polegająca na ostrzeżeniach i  wskazywaniu na groźne konsekwencje (program szkolny, ogólnospołeczny).  –  Promowanie stylów wychowawczych i postaw rodzicielskich sprzyjających rozwojowi siły  psychicznej dziecka (wzór modelowy)  –  profilaktyka  pozytywna  –  wzmacnianie  czynników  ochronnych  i  zasobów  własnych  dziecka;  dobre  wzory  opieki:  Fundacja  na  rzecz  zdrowia  psychicznego  małych  dzieci  zero-pięć  [Poznań], Fundacja Dzieci Niczyje.    Sylwetka dziecka odpornego psychicznie:  wewnętrzne zasoby psychiczne – wspierają w trudnych sytuacjach:  –  odporność  –  siła psychiczna  –  zdolność do powrotu do równowagi po traumatycznych przeżyciach (psychicznego zdrowia)  Im  większe  zasoby  odpornościowe  człowieka,  tym  mniejsze  szkody  psychiczne,  tym  szybszy  powrót do równowagi [Buckle, Marsh, Smale, Fergus, Zimmerman].    Model kształtowania się wewnętrznych aktywów ochronnych dziecka;  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz