Socjologia moralności - strona 2

note /search

Socjologia moralności - wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

Przede wszystkim fizycznymi czynnikami kształtującymi moralność byli : 1. Arystoteles. Dokonał podziału na kraje zimne z Europą oraz na kraje azjatyckie. Przeciwstawiał więc sobie dwa odmienne temperamenty tych ludzi, a różnice w ich zachowaniu wynikały z klimatu kraju w jakim żyli. Tak więc mie...

Socjologia moralności - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Rasa i płeć Ludzie są kompletnie wymieszani; odmienna konstrukcja mężczyzn i kobiet Pareto - Kobiety są litościwsze niż mężczyźni. Nie jest obojętne kto formułuje dyrektywy natury moralnej. Np. Dekalog został napisany przez mężczyznę Mojżesza i znajduje się w nim 10 przykazań dla mężczyzn i 9 d...

Socjologia moralności - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

1.W ustroju politycznym jest czynnik kształtujący poziom moralny obywateli. Sposób sprawowania rządów ma wielkie wychowawcze znaczenie(podobne do wymiaru sprawiedliwości). Może doprowadzić do tego, że bycie zwykłym porządnym człowiekiem zaczyna wymagać heroizmu. W warunkach terroru (np. okres hi...

Socjologia moralności - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Światopogląd a moralność Wpływ światopoglądu na moralność jest nieustannie przedmiotem dyskusji T. Kotarbiński „ sprawy sumienia” głosił o niezależności moralności od światopoglądu: „ Jak się układa w głowach myślicieli obraz stosunku psychiki do materii w strukturze wszechświata, czy materia m...

Socjologia moralności - wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1589

Role społeczne a moralność Rola społeczna- zbiór oczekiwań i wynikający z niego zbiór praw i obowiązków w stosunku do jednostki związany z posiadaniem przez nią określonego statusu społecznego w strukturze (hierarchii) społecznej, Każda rola społeczna jest określona przez normy społeczne, które w...

Socjologia moralności - wykład 16

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Moralność muzułmanów jest oparta na naukach zawartych w Koranie i sunnie proroka, na islamu prawie, które ma charakter totalitarny, rządzący każdą czynnością człowieka należącego do społeczności muzułmańskiej. Praktyczne zasady etyki muzułmańskiej są zawarte w każdym dziale prawnym (fikh) i stoso...

Socjologia moralności - wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

Przede wszystkim zajmowała się nią Maria Ossowska, choć wzmianki na temat różnego rodzaju moralności klasowej występują już w "Manifeście komunistycznym" Marksa ...

Socjologia moralności - wykład 17

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Cywilizacja miłości - ideał moralno-społeczny głoszony i rozwijany przez JP II. Jest to świat bardziej ludzki, oparty na miłości, na odpowiedniej hierarchii i wartości. Idea służebna dla wszystkich, nie tylko dla chrześcijan. Fundamentem cywilizacji miłości jest pierwszeństwo osoby nad rzecz -