Socjologia moralności

note /search

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2807

Moralność jako fakt społeczny: źródła, podmiot, zewnętrzna cecha moralności, moralność jednostkowa a zbiorowa (determinizm indywidualny), kryterium dobra i zła Kontekst historyczny socjologii moralności: od Montesquie po postmodernizm Francuska szkoła socjologii moralności: E. Durkheim, E. Dupr...

Socjologia moralności - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2002

Ad 1. Moralność można rozumieć jako fakt społeczny, ponieważ: a) oceny i normy moralne są wytworem jakiejś społeczności , społeczeństwo formułuje je i narzuca innym swoim członkom Czyn nie jest nigdy zły sam w sobie, zależy on od reakcji ...

Socjologia moralności - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246

Monteskiusz (1689-1755) (filozof, prawnik) „O duchu praw” Prawo naturalne - Prawo stanowione - konieczne dla porządku, bez prawa społecznego by się rozsypało Naturalne uwarunkowania - wielkość terytorium państwa, klimat religia, obyczaje, ...

Socjologia moralności - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1470

Francuska szkoła socjologii moralności: E. Durkheim, E. Duprell socjologia Durkheima była systemem otwartych pytań, problemów i propozycji; Francja znajdowała się ówcześnie w kryzysie, młodzi szukali dróg reformy; postulat badania całościowych (ogólnych) faktów społecznych; należy docierać do ...

Socjologia moralności - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Max Weber - rozpatrywał moralność pod względem jej wpływu, a raczej tego, że nie powinna wpływać na badania naukowe danego badacza. Dokładniej, Weber mówił w tym kontekście nie tylko o wartościach moralnych, ale o „wartościach praktycznych”, mając na myśli „praktyczne oceny jakiegoś zjawiska jako...

Socjologia moralności - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

„Pozytywiści warszawscy” postrzegali moralność pod postacią „zasady użyteczności”, która głosi, że postępowanie jest słuszne, jeśli prowadzi do jak największej ilości szczęścia największej liczby ludzi. Wszystko to zawierało się w haśle utylitar...

Socjologia moralności - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Wydaje mi się, że w tym punkcie chodzi o między innymi o teorię Talcota Parsonsa. Wyróżnił on 3 sposoby orientacji na wartości: Forma poznawcza - dotyczy uzależnienia od norm, które wpływają na sady poznawcze Forma szacująca - dotyczy uzależnienia od norm, za pomocą, których dokonuje się oceny em...

Socjologia moralności - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

GENEZA I ROZWÓJ NORM MORALNYCH Geneza norm: teorie interesów - ktoś miał jakiś interes że tworzył teorię (2 skrajności - słabe jednostki, rządzący tworzyli zasady) samoobrona słabych (Kalliktes, Nietzsche) zabezpieczenie rządzących (Trazymach

Socjologia moralności - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

normy moralne - jest to jedna z najprostszych form roszczeń moralnych, regulująca postępowanie ludzi za pośrednictwem systemu nakazów oraz zakazów. Normy moralne są konfrontowane nie tylko z informacjami pochodzącymi z otoczenia, ale także z informacjami zawartymi w "ja" człowieka. Stąd...

Socjologia moralności - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

dajmonionizm, sofizm, cynizm, sceptycyzm, nihilizm, hedonizm, indywidualizm, subiektywizm, anarchizm 1. Dajmonionizm -w filozofii starożytnej: ostrzegawczy głos wewnętrzny powstrzymujący przed czynieniem zła, sumienie; daimonion,...