Socjologia moralności - wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 3 - strona 1 Socjologia moralności - wykład 3 - strona 2

Fragment notatki:


Francuska szkoła socjologii moralności: E. Durkheim, E. Duprell socjologia Durkheima była systemem otwartych pytań, problemów i propozycji;
Francja znajdowała się ówcześnie w kryzysie, młodzi szukali dróg reformy;
postulat badania całościowych (ogólnych) faktów społecznych;
należy docierać do społecznego konkretu - skierowanie uwagi na takie zjawiska społeczne, w których wyrażają się równocześnie wszelkie instytucje, badać powinno się nie poszczególne zachowania ludzkie, ale systemy;
trzeba zwracać uwagę na społeczną fizjologiczną i emocjonalną stronę człowieka.
Emile Durkheim jest uznawany za twórcę tzw. francuskiej szkoły socjologicznej, był on pierwszym profesorem socjologii w pierwszej katedrze socjologii stworzonej we Francji. Przez swą działalność dał teoretyczne oraz organizacyjne podstawy do rozwoju socjologii we Francji. Emile Durkheim (1858-1917) społeczna rzeczywistość sui generis(tworzyć prawa jak w naukach przyrodniczych); rzeczywistość społeczna jest dla jednostki rzeczywistością zastaną (człowiek nie tworzy języka, nie wymyśla metod pracy, nie wynajduje religii); fakty społeczne (badać jak rzeczy): Fakt społeczny to wszelki sposób działania (ustalony bądź nie) zdolny do wywierania tzw. przymusu zewnętrznego na daną jednostkę, bądź który jest uważany za powszechny w określonym społeczeństwie i zachowuje on własną egzystencję, niezależną od danych wpływów indywidualnych. Do faktów tych zaliczymy prawo, religię , język oraz modę, itd. - istnieją one albowiem niezależnie od istnienia danej jednostki oraz zmuszają ją niejako do podporządkowania się w określonych momentach socjologizm - teoria socjologiczna, zawierającą pouczenia jak badać i wyjaśniać zjawiska społeczne; socjologiczny naturalizm - prawa społeczne nie różnią się od praw przyrody; swoistość rzeczywistości społecznej - silna jest granica między zjawiskami życia jednostkowego i zbiorowego i z wiedzy o pierwszych nie da się wydedukować żadnej wiedzy o drugich; przezwyciężenie ewolucjonizmu - skupiała się bardziej na związkach między faktami, nie na studiowaniu praw społecznej ewolucji.
w ujęciu socjologii moralności:
źródła: społeczeństwo źródłem moralności wytworzonej przez społeczeństwo, a nie przez jednostki
podmiot: morfologia społeczna - poszukiwanie i badanie podłoża świadomości zbiorowej oraz jego związków z wyobrażeniami i zachowaniami społecznymi;
zewnętrzna cecha moralności
doniosłość i „wieczność” religii bierze się stąd, że jednostka pozbawiona moralnego oparcia w grupie zatraca zdolność do normalnego życia, a społeczeństwo niezdolne do sprawowania nad jednostką kontroli i opieki staje u progu rozkładu (ten stan to anomia);


(…)

… przyjęte ogólnie normy, zasady jednostce)
kryterium dobra i zła
podział pracy: solidarność mechaniczna i organiczna(podobieństwa i rozróżnienie specjalizacji)
Eugene Dupreel (1879-1976)
krytyka poglądów Durkheima
pluralizm socjologiczny: to odwołanie do tego, że liczy się tylko zbiorowość jako całość, holizm, monizm: grupy społeczne, a nie społeczeństwo jako całość
cechy zachowań dobrych(2 zachowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz