Socjologia moralności - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 6 - strona 1 Socjologia moralności - wykład 6 - strona 2

Fragment notatki:


Wydaje mi się, że w tym punkcie chodzi o między innymi o teorię Talcota Parsonsa. Wyróżnił on 3 sposoby orientacji na wartości: Forma poznawcza - dotyczy uzależnienia od norm, które wpływają na sady poznawcze Forma szacująca - dotyczy uzależnienia od norm, za pomocą, których dokonuje się oceny emocjonalnych walorów obiektów z punkty widzenia różnego rodzaju potrzeb Forma moralna - uzależnienie od norm, za pomocą, których ocenia się konsekwencje czynów i ich wpływ na systemy działania
Koncepcja Parsonsa to koncepcja normatywistyczna upatrująca źródła porządku we własnych wartościach Ład społeczny jest tworzony poprzez podporządkowanie działań jednostki normom i wartościom Normy moralne są czynnikiem kontroli zachowań
Wartości regulują działanie poprzez mechanizmy instytucjonalizacji
Normy moralne- rdzeń mechanizmu stabilizacyjnego systemu społecznego interakcji
Wartości różnią się od norm stopniem ogólności:
Wartości należą do poziomu kulturowego a normy występują na poziomach ról, czyli na poziomie systemu społecznego, regulują procesy społeczne
Normy często przybierają formę sformalizowaną i postać uregulowań prawnych Normy i wartości są wpajane od dzieciństwa Zasadnicza funkcją instytucjonalizacji jest normatywna regulacja zachowań pewnych klas. Zjawisko to ma pierwszorzędne znaczenie dla ładu społecznego i integracji systemu Instytucja- to szerszy zespół zinstytucjonalizowanych ról, składający się z wielu współzależnych wzorów, ról bądź ich składników Normy wyznaczają granice wartościom: 2 warunki:
gdy postępowanie zgodne z normatywnymi standardami realizuje potrzeby działającego
kiedy takie postępowanie umożliwia stabilną interakcję, zwłaszcza kiedy jest warunkiem pożądanym Zbiorowość jako system społeczny jest zintegrowana przez wspólnotę organizacji na wartości i jako taka musi być odróżniania od zespołów ludzi, którzy mają te same atrybuty, oraz od zbiorów indywiduów w jakiś sposób współzależnych
Ukierunkowanie na wspólne wartości ma wagę moralną: tworzy odpowiedzialność aktora
Wspólne wartości integrują zbiorowość
W aspekcie moralnym możemy mówić kiedy to wartością jest sama integracja systemu czyli jedne działania są aprobowane i pożądane ponieważ przyczyniają się do integracji a inne odrzucane gdyż są niekorzystne dla spójności wspólnoty
Zależnie od orientacji na wartości moralne jednostka jest świadoma swoich działań a najważniejszą dla niej sprawą jest normatywny charakter działania zgodnego z oczekiwaniami innych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz