Socjologia moralności - wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 8 - strona 1 Socjologia moralności - wykład 8 - strona 2

Fragment notatki:


normy moralne - jest to jedna z najprostszych form roszczeń moralnych, regulująca postępowanie ludzi za pośrednictwem systemu nakazów oraz zakazów. Normy moralne są konfrontowane nie tylko z informacjami pochodzącymi z otoczenia, ale także z informacjami zawartymi w "ja" człowieka. Stąd też w sytuacjach nowych i nieznanych może on oprzeć się na schematach, które mówią o tym, jak zachowują się ludzie w analogicznych sytuacjach. Wg Parsonsa normy moralne są rdzeniem mechanizmu stabilizującego system społecznych interakcji. Normy regulują procesy społeczne , przybierają postać regulacji prawnych w społeczeństwie rozwiniętym. Normy moralne to całokształt zachowań i postaw, oceniany według jakiegoś systemu ocen moralnych.
Do najważniejszych norm moralnych zaliczyć można: Miłoś ć: - Agape ( z greckiego dosłownie miłość)
- w chrześcijaństwie szczególny rodzaj bezwarunkowej miłości Boga do człowieka, która jest zdolna do samopoświęcenia Boga w celu odkupienia grzechów człowieka.
- chrześcijanie uważają, że wobec siebie także powinni wyznawać ten rodzaj miłości
- podkreśla się odmienność agape od miłości seksualnej
Sprawiedliwość: - jedna z podstawowych cnót moralnych - stała dyspozycja woli lub postawa człowieka polegająca na oddawaniu każdemu tego co się mu należy.
- spełnia społeczne funkcje, jest więc sprawnością społeczną.
- dobro wspólne
- zapewnia ład społeczny i moralny
Prawda: - wartość nadrzędna w życiu ludzkim - człowiek dzięki niej ugruntowuje swoją godność
- czasem bolesna ale lepsza niż kłamstwo
- życie społeczne nie może funkcjonować bez oparcia na prawdzie
- poszanowanie prawdy jest warunkiem pojednania ludzi
- współcześnie podkreśla się brak odpowiedzialności za słowo, kryzys prawdy w stosunkach społecznych i manipulowanie prawdą w środkach masowego przekazu.
- Jan Paweł II mówił o kryzysie prawdy w stosunkach międzyludzkich oraz o braku odpowiedzialności za słowo i utracie poczucia dobra wspólnego.
Wolność: - atrybut człowieka. Może on samookreślać się, decydować i wybierać, opierać się presji zewnętrznej.
- człowiek jest osoba a nie jednaotką
- warunek rozwoju w wymiaze jednostkowym i społecznym
- źródłem samookreślania człowieka jest wola - władza psychiczna, która jest naturalną dążnościa do dobra.
- wolność nie jest nieograniczona, musi mieć granice
- katolicka nauka społeczna postuluje powiązanie jednostki z odpowiedzialnością w płaszczyźnie wspólnotowej, gdzie na gruncie dobra wspólnego wolność jednostkistyka się i współdziała z wolnością innych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz