Trzy cnoty boskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy cnoty boskie - strona 1 Trzy cnoty boskie - strona 2

Fragment notatki:


. MI Ł OŚĆ
przejawem tej relacji jest własność realności.
Naturą relacji miłości jest spotkanie w fakcie realności, współobecność Chcąc dzielić miłość ze względu na podmiot i kres, należy patrzeć ze względu na
gatunek. Zasadą uporządkowania tej relacji jest stopień zaangażowania się osoby w tą
relację Poziomy miłości:
1. amor naturalis/ amor connaturalis- podstawowa relacja życzliwości, akceptacja
2. na poziomie uczuć- concupiscentia- angażowanie się całej sfery emocjonalnej , łącznie z cielesnością , nie można tego rozpoznać, ze względu na indywidualny charakter uczuć, ' ja ' jestem na Iwszym miejsc, 2 osoba dostarcza mi korzyści
3. diiectio- miłowanie- to, co poznane budzi upodobanie. Dopiero tu człowiek cały wchodzi w tą relację, ' ja ' jestem na 2im miejscu, 2 osoba jest l wsz ą a) przyjaźń- amicitas- pełna wzajemność actus et actus miłość o pełnej wzajemności, zło nie ma tu wstępu, polega na równości, wzajemności
b) amor- miłość połączona z cierpieniem ^ miłość to przeżycie actus et po tentia istnieje potrzeba obecności, tęsknota
miłość człowieka do Boga, On jest stale obecny, ale nasze zmysły poznawcze nie są w stanie Go ująć pełnią
c) caritas- relacja dopełnienia potentia et actus mi ł ość, która służy, niczego nie wymaga
d) agap e miłość Boga do człowieka opiera się na wierze i nadziei ma postać przyjaźni i caritas
2. WIARA
jej podmiotem jest istnieniowa własność prawdy
actio passio polega na przekazywaniu prawdy. Jeśli to jest krążenie prawdy, to łatwiej można to
zlokalizować niż obecność w miłości
to przekazywanie jest to prawdomówność w aspekcie actio, odbiorem jest zaufanie wiara łączy różne osoby, jak łączy z Bogiem to jest to religia, inaczej jest to relacja
humanistyczna
jest to podstawowa relacja na jakiej buduje się wychowanie człowieka sposób przekazywania prawdy można dostosować, ale zawsze należy ją mówić
3. NADZIEJA
postawa aktywna w aspekcie dobra, polega na dobroczynności; benevolentia - życzenie
chcenia komuś dobra
chodzi o umiejętność przyjęcia dobra, które ktoś mi daje dar- dobro, którego nie można w prosty sposób zrewanżować osobowa relacja nadziei- jest to związek ludzi, pewien stan relacji między ludźmi
Relacja o charakterze spotkania- powoduje zetknięcie ludzi, ale nie powoduje ich złączenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz