Filozofia człowieka

note /search

Dzieje filozofii człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1351

DZIEJE FILOZOFII CZŁOWIEKA • starożytność Nie interesowano się człowiekiem, jedynie w f i lozof i i jońskiej był przedmiotem zainteresowań w zestawieniu z problematyką kosmologiczną- człowiek jego częścią. Sokrates- człowiek nie z pkt. widz. f i lozo fi i a etyki. Nie ważna jest struktura człowie...

Modele antropologii filozoficznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

MODELE ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ 1 ) EGZ Y STENCJALNY punktem wyjścia jest egzystencjalny, analiza w tym modelu opierała się na fenomenologii- Jaspers 2) ASPEKT TEMATYCZNY INNEJ DYSCYPLINY FILOZOFICZNEJ ' r antropologia np. jest częścią kosmolo...

Arystoteles - Nieśmiertelność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

ARYSTOTELES początkowo korzystał z Platona, potem od niego odszedł, w rezultacie jego poglądy zawierają nutę platonizmu ANIMA EST ACTUS PRIMUS CORPORIS FISICI, POTENTIAM VITA HABENTIS- dusza jest Iwszym aktem ciała f i zycznego, posiadającym życie w możnoości Wiąże duszę z życiem '- Za Krąpce...

Trzy antyczne koncepcje duszy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Chrześcijaństwo dziedziczy 3 antyczne koncepcje duszy: 1. platońsko- orf i cką 2. arystotelesowską 3. koncepcja panteistyczna- dusza jest częścią monistycznie pojętego świata MODYFIKACJE KONCEPCJI CZŁOWIEKA W CHRZEŚCIJAŃSTWIE l) PATRYSTYCZNE MODYFIKACJE A) od Greków arystotelesowsko- biolog...

Filozofia-Laktancjusz

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

LAKTANCJUSZ 31 4 wiek jako l wszy twierdził, że dusza jest nieśmiertelna przezwyciężył schemat, że to, co ma początek musi mieć też koniec dusza ma początek i trwa, z natury swej ma początek i nie ma końca po śmierci odbiera zapłatę za swoje życie • TERTULIAN, żył przed Laktancjuszem ra...

Szkoła aleksandryjska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

SZKOŁA ALEKSANDRYJSKA Orygenes, Klemens Aleksandryjski Przyjmowali platonizm Klemens Aleks.- człowiek to jest dusza, która jest rozumna, jest podstawą ciała i ruchu Orygenes- człowiek...

Średniowiecze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

ŚREDNIOWIECZE • IX W ., JAN SZKOT ERIUGENA neoplatonik, przyjechał z Anglii do Pary ż a na dwór, zainteresowała się nim królowa Emertruda, żona Karola Łysego człowiek został stworzony na obraz Boga, ale popełnił grzech - Bóg stwarza człowieka na swój obraz, ale nie cielesnego- była to cieles...

Kartezjusz-filozofia nowożytna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

KARTEZJUSZ- FILOZOFIA NOWOŻYTNA czerpie z Awicenny podstawą jest wątpienie- nawet jeżeli się mylę, to jestem myślenie jest jedynie pewną rzeczą , to jest argument za istnieniem postulatu rozumnego- cogito ergo sum fundament res cogitas jest w działaniu, nie w podmiocie czynność sama wska...

Współczesne stanowiska antropologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

WSPÓŁCZESNE STANOWISKA ANTROPOLOGICZNE i , co różni poszczególne stanowiska antropologiczne to, koncepcja przedmiotu f i lozof i i 1. KONCEPCJE PRZEDMIOTU FIL a. f i lozof i a jest opisem tego, co empirycznie dane b. jest opisem wskazującym na istotę c. jest wyjaśnieniem statusu bytu 2. KONCEPC...

Arabowie-Awerroes

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

ARABOWIE- AWERROES człowiekiem jesteśmy ze względu na relację do człowieczeństwa, do idei człowieka zawartej w oddalonym intelekcie. Dzięki tej relacji jesteśmy człowiekiem MARSYLIUSZ Z PADWY ojciec nowożytnej koncepcji państwa , która polega na tym, że człowiek staje się człowiekiem w relacj...