Socjologia moralności - wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 9 - strona 1 Socjologia moralności - wykład 9 - strona 2

Fragment notatki:


dajmonionizm,
sofizm, cynizm, sceptycyzm, nihilizm,
hedonizm, indywidualizm, subiektywizm, anarchizm
1. Dajmonionizm -w filozofii starożytnej: ostrzegawczy głos wewnętrzny powstrzymujący przed czynieniem zła, sumienie; daimonion, u Sokratesa ma on raczej charakter przestrogi, zanim podejmie się działanie. Może jest to bardziej intuicja, przeczucie, rodzaj przed-refleksyjnej instynktownej wiedzy o tym, czego nie należy czynić
2. Sofizm
- kierunek filozoficzny w starożytnej Grecji, charakteryzujący się twierdzeniem, że wszystko jest względne; kontestacja, ludzie wątpiący, krytyczni, analizują. Z takich postaw rodzi się postęp i cywilizacja. Sokrates „ Wiem że nic nie wiem”, Protagoras z Abdery „ Człowiek jest miarą wszechrzeczy” - człowiek najważniejszy, co się z nim wiąże jest najważniejsze i najistotniejsze. 3. Cynizm - postawa życiowa charakteryzująca się nieuznawaniem wartości poważanych w danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych przez nią instytucji, sposobów postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich zasad i wartości; doktryna cyników , zwolenników gr.-rz. szkoły filoz. (V w. p.n.e.-IV w. n.e.), lekceważących przyjęte normy i zwyczaje, ograniczających swe potrzeby do minimum, uważających życie psa za symbol życia zgodnego z naturą;
4. Sceptycyzm
- doktryna przecząca możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy wiarygodnej i uzasadnionej a. wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; metoda powstrzymywania się od osądu, systematycznego wątpienia a. destrukcyjnego krytycyzmu w stosunku do wszystkiego a. do pewnych określonych spraw;
5. Nihilizm
- odrzucanie, negowanie, relatywizacja wszelkich przyjętych wartości, norm, zasad, praw życia zbiorowego i indywidualnego (np. etycznych, estetycznych); sceptycyzm absolutny.
6. Hedonizm filoz. doktryna etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz) za cel i najwyższe dobro człowieka, za główny motyw działania, a uniknięcie przykrości (bólu) za warunek szczęścia;
7. Indywidualizm indywidualista człowiek odznaczający się indywidualizmem , niezależnością w poglądach, odrębnością, oryginalnością, potrzebą swobody myślenia i postępowania w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych wzorów.
8. Subiektywizm
nazwa różnych teorii filoz., doktryn, które za punkt wyjścia przyjmują podmiotowe (subiektywne) doznanie, a nie obiektywną rzeczywistość kierowanie się osobistymi względami, upodobaniami, obawami, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów i jako miernikiem zła i dobra.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz