Socjologia moralności - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 10 - strona 1

Fragment notatki:


Przede wszystkim fizycznymi czynnikami kształtującymi moralność byli :
1. Arystoteles. Dokonał podziału na kraje zimne z Europą oraz na kraje azjatyckie. Przeciwstawiał więc sobie dwa odmienne temperamenty tych ludzi, a różnice w ich zachowaniu wynikały z klimatu kraju w jakim żyli. Tak więc mieszkańcy krajów zimnych charakteryzowali się tym, że uważano ich za walecznych, silnych, wręcz barbarzyńskich, ale mało inteligentnych, a mieszkańców krajów azjatyckich postrzegano jako mądrych, aczkolwiek tchórzliwych. Grecja, przez Arystotelesa był uważana za złoty środek, a wynikało to również z ukształtowania powierzchni- był to kraj nad morzem, gdzie była żyzna gleba, dobry klimat i gdzie było bezpiecznie.
2. Ibn Chaldun. Dokonał podziału na 7 podstawowych klimatów, od najzimniejszych ( to byli tubylcy) do najcieplejszych. Za cywilizację i obszar, który najlepiej się rozwija, jest najlepszy uznał klimat umiarkowany, który wiązał się też z dobrą glebą, a co za tym idzie łatwiejszym dostępem do pożywienia. 3. Monteskiusz. Uważał, zę władza klimatu jest najważniejsza ze wszystkich władz. Z tego powodu dzielił społeczeństwa i religie według klimatu: zimne (chrześcijaństwo) i gorące (islam). Dodatkowo dokonał klimatycznego podziału na północ i południe i uznał, że wraz ze zmianą klim atu zmienia się hierarchia wartości. Uważał również, że klimat na wpływ na rodzaje małżeństw poligamicznych i monogamicznych.
4. Marcel Mauss. Zajmował się społeczeństwem Eskimosów. Zestawił ze sobą zimę i lato. Eskimosi żyli w układach zimnych. 5. Hipolot Taine. Uważał, że ciepły klimat sprzyja hedonizmowi. Skupiał uwagę na pojęciach rasy i otoczenia. Zwracał uwagę na ideę "home", w jego przypadku była to Anglia. 6. E. Hungtington. Ważnym pojęciem był u niego determinizm społeczny. Klimatem idealnym dla niego był klimat umiarkowany. Napisał pracę, w której zawarł tezę, że wilgotność klimatu jest związana z karaniem dzieci i agresywnością.
W przybliżeniu i uogólnieniu fizyczne czynniki kształtujące moralność to wszelkie formy ukształtowania powierzchni, klimat, flora, fauna, sposoby odżywiania się. Ci, którzy głosili tezę, że czynniki te maja wpływ podkreślali różnice w zachowaniach między społeczeństwami z odmiennych krain geograficznych, klimatów. Uważali, że te czynniki kształtują obraz tych społeczeństw i determinują sposoby ich zachowania, wartości jakim hołdują, religię, układy małżeńskie i wszelkie inne dziedziny życia. 7. Melvlle J. Herskoits. ( krytyk) Krytykował zależności między klimatem a zachowaniami. Badał np. zachowania Eskimosów i Czukczy; Indian Pueblo i Navaho - porównywał i doszedł do wniosku, że żyją w podobnym klimacie a mają zgoła inne zachowania. Uważał więc, że fizyczne czynniki nie wpływają na wyznawane wartości i nie kształtują moralności w społeczeństwach. ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz