Socjologia moralności - wykład 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 13 - strona 1

Fragment notatki:


1.W ustroju politycznym jest czynnik kształtujący poziom moralny obywateli. Sposób sprawowania rządów ma wielkie wychowawcze znaczenie(podobne do wymiaru sprawiedliwości). Może doprowadzić do tego, że bycie zwykłym porządnym człowiekiem zaczyna wymagać heroizmu.
W warunkach terroru (np. okres hitlerowskiej okupacji) następuje polaryzacja w zakresie moralności (z jednej strony zdrajcy i szantażyści z drugiej bohaterzy).
2. W krajach w których panuje ucisk obserwuje się ciągły konflikt posłuszeństwa i godności. Kto nie decyduje się na protest przeciw przemocy, stara się za pomocą różnych sposobów przystosować swoją godność do wywieranej na nim presji. Tam gdzie wgląd państwa w życie obywateli jest duży, system premiowania jednych i usuwania innych ma daleko idące moralne efekty. Wg wielu pisarzy kraje o scentralizowanej władzy są związane z utratą przez ludzi ich osobistych aspiracji oraz zaniku umiejętności decydowania i ponoszenia za tę decyzje odpowiedzialności. Scentralizowana władza woli bowiem obywatela ujednoliconego(osobiste ambicje perfekcjonistyczne nie są przez władze centralne cenione-przeciętnymi obywatelami łatwiej się rządzi). Z centralizacją związana jest biurokracja- postawa biurokraty to postawa dominacji…
3. Grupy nie posiadające żadnej organizacji politycznej nie znają wojen( Eskimosi, Indianie Navaho)
4. Arystoteles mówił, że rządy tyrana niosą ze sobą szereg niekorzystnych konsekwencji dla obywateli (zakaz zrzeszania się nie pozwala na pogłębienie wykształcenia czy rozwoju poczucia własnej godności i wzajemnego zaufania).
W tym systemie pobudza się ludzi do wzajemnego oczerniania się, do starć, do przeciwstawiania się jeden drugiemu. Chętnie też podejmuje się tu wojny… Cechy tyrani: -tępić ludzi dostojnych i niezależnych
- opierać się na małodusznych
-szerzyć wzajemną nieufność i poczucie bezsilności
5. Montesquieu: 3 rodzaje moralności i odpowiadające im ustroje
RZĄDY DESPOTYCZNE
MONARCHIA REPUBLIKA
Władza nie liczy się z obywatelami
Władza licząca się z obywatelami
Rozwijają się cnoty obywatelskie
Wszyscy są „niewolnikami”- są równi. Nie można się wywyższać.
Despota nie cierpi honoru, opiera się na lęku, próbuje uczynić człowieka złym obywatelem(tylko wtedy człow. może stać się dobrym niewolnikiem).
Władca nie liczy się z prawami, stosuje odpowiedzialność zbiorczą(trzymanie ludzi w strachu, obywatele wzajemnie się kontrolują, niszczenie więzi społecznej
Gra na ludzkim honorze (wyróżnienia, odznaczenia), w moralności ludzi kładzie się nacisk na to, co wyróżnia ich w stosunku do innych obywateli, podkreśla się wielkość i niezwykłość czynów, prawdomówność jest ceniona jako dowód odwagi, grzeczność jest objawem dumy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz