Socjologia moralności - wykład 15

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia moralności - wykład 15 - strona 1

Fragment notatki:


Role społeczne a moralność Rola społeczna- zbiór oczekiwań i wynikający z niego zbiór praw i obowiązków w stosunku do jednostki związany z posiadaniem przez nią określonego statusu społecznego w strukturze (hierarchii) społecznej, Każda rola społeczna jest określona przez normy społeczne, które wynikają z uwarunkowań i kontekstu kulturowego danego społeczeństwa. Określana jest także przez normy moralne, które mają charakter absolutny, wyrażają bezwzględny nakaz lub zakaz czynienia czegoś.
Role społeczne wiążą się z obowiązkami wobec tego, kto je odgrywa:
role trwające całe życie- np. rola kobiety/ mężczyzny, rola Polaka
role trwające dłuższy okres- np. rola matki/ojca, lekarza, nauczyciela, ucznia role trwające przez krótki okres, często okazjonalne, jednorazowe - np. rola gospodarza przyjęcia, świadka na ślubie, jubilata
Wszystkie te role społeczne są obwarowane regułami moralnymi: społecznymi i indywidualnymi. Moralność stwierdza o dobru i złu danego czynu. Moralność nadaje wartość rolom społecznym. Normy moralne wyznaczają:
zachowania (obowiązki) nakazane- jak należy odgrywać role w społeczeństwie, aby z punktu widzenia moralnego postępować dobrze, np. matka/ojciec opiekuje się dzieckiem, wychowuje je, zapewnia mu bezpieczeństwo; uczeń dąży do systematycznego powiększania wiedzy
zachowania (obowiązki) zakazane: jak bezwzględnie nie należy postępować, ponieważ z punktu widzenia moralnego jest to złe, np. bicie żony; nieustąpienie osobom schorowanym miejsca w autobusie przez młodego pasażera
W społeczeństwie istnieje też pewien margines swobody w odgrywaniu roli, który nie jest odgórnie nakazany lub zakazany. Jednak w wymiarze moralnym nie może przyczyniać się do szkody, lecz do dobra, nieść pozytywne rezultaty np. stopień i zakres okazywania uczuć żonie/mężowi, całowanie na dobranoc. Każda jednostka w społeczeństwie odgrywa wiele ról społecznych. Częstym zjawiskiem jest konflikt ról społecznych - oczywiście ulubiony przykład na UKSW to: matka wychowująca małe dziecko, zarazem pracująca, np. jako bizneswoman lub nauczycielka.
Normy moralne nie regulują szczegółowo przypadków konfliktów ról. Trzeba zwrócić uwagę, która rola jest nakazana; która rola przyniesie więcej szkód dla drugiej. Zazwyczaj w konflikcie ról znajduje się jakiś kompromis lub większą uwagę poświęca się roli, którą uważa się za moralnie ważniejszą. W takich przypadkach odwołujemy się do zinternalizowanych (uwewnętrznionych) reguł moralności nabytych w okresie wychowania i socjalizacji w rodzinie, szkole, poprzez odwołanie się do wyznawanej religii. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz