Promocja i reklama

Cele promocji sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Cele promocji sprzedaży Biorąc pod uwagę zbadane motywy, podstawy i sposoby postępowania konsumentów i innych odbiorców w procesie zakupu w danym segmencie rynku, charter rynku, konsumentów na linii działających i produkt, dla którego przeprowadzona promocja sprzedaży, ma ona na celu: Zapoznać nab...

Funkcje promocji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Funkcje promocji Promocja pełniąc swe funkcje, zarówno informacją jak i nakłaniającą, ma na celu kształtowanie opinii i pozytywne nastawianie ludzi do różnych produktów na rynku. Przedsiębiorstwo, jako nadawca informacji promocyjnych, przed wysłaniem przekazu, przeprowadza badania marketingowe w c...

Modele działania reklamy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Modele działania reklamy Model behawiorystyczny Behawioryzm wprowadził dwa proste modele zachowania się człowieka. Pierwszy określa się jako model S-R (ang. stimulus - bodziec, reaction - reakcja). Drugi nazwano S-O-R, rozbudowując go o nowy element - cel (ang. object). Okazuję się, że znaczna więk...

Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji Informacja wysyłana przez nadawcę nie zawsze dociera do potencjalnego odbiorcy. Często na drodze przekazu informacji pojawi się pośrednie ogniwo, które podając komunikat dalej, staje się również źródłem informacji zewnętrznej. Mogą to być: źródła osobowe ...

Potencjalne sytuacje kryzysowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Potencjalne sytuacje kryzysowe dzielimy na: znane - nieznane lotnictwo, PKP, gazownictwo, górnictwo - najczęściej wiemy jakie mogą być sytuacje kryzysowe tylko nie wiemy kiedy one wystąpią. Konieczne jest podjęcie działań przygotowawczych na takie sytuacje. nieznane - nieznane grupa zdarzeń, kt...

Promocja i reklama- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

Promocja- Zespół środków, za pomocą, których firma komunikuje się z rynkiem, przekazując informacje o swojej działalności, produktach i usługach Cele Promocji Informowanie o ofercie rynkowej i warunkach jej nabycia Kształtowanie pożądanego wyobrażenia klientów o firmie i jej produktach Dostosowa...

Strategia public relations- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

STRATEGIA PUBLIC RELATIONS Model góry lodowej Strategia - proces przygotowania działań Etapy kształtowania procesu w dziedzinie PR analiza stanu wyjściowego opinii publicznej i wizerunku firmy planowanie i realizacja działań kontrola wykonania i efektów POSTAWA  OPINIA  DZIAŁANIA Badania o...

Techniki docierania do audytorium- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

TECHNIKI DOCIERANIA DO AUDYTORIUM Techniki komunikacji wewnętrznej skuteczna komunikacja zależy od: (- zaufanie obu stron, - rzetelna dwukierunkowa informacja, - pewność zatrudnienia w firmie, - przyjazne otoczenie, - dobre wyniki finansowe firmy, - wspólna wiara w sukces przedsięwzięcia, - optymi...

Trzy rodzaje promocji sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Trzy rodzaje promocji sprzedaży Każda firma podejmująca działania w ramach promocji sprzedaży może posłużyć się trzema głównymi jej rodzajami tzn.: promocja biznesowa, handlowa i konsumencka. Promocja biznesowa ma za zadanie służyć przede wszystkim zbieraniu i porządkowaniu informacji o możliwościa...

Wzrastające znaczenie promocji uzupełniającej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Wzrastające znaczenie promocji uzupełniającej Oprócz promocji osobistej ( bezpośredniej) reklamy, propagandy gospodarczej (public relations) do komponentów systemu promocyjnego należy promocja uzupełniająca. Promocja sprzedaży obejmuje działania i środki, które podwyższają stopień skłonności konsu...