Techniki docierania do audytorium- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki docierania do audytorium- opracowanie - strona 1 Techniki docierania do audytorium- opracowanie - strona 2 Techniki docierania do audytorium- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TECHNIKI DOCIERANIA DO AUDYTORIUM
Techniki komunikacji wewnętrznej
skuteczna komunikacja zależy od: (- zaufanie obu stron, - rzetelna dwukierunkowa informacja, - pewność zatrudnienia w firmie, - przyjazne otoczenie, - dobre wyniki finansowe firmy, - wspólna wiara w sukces przedsięwzięcia, - optymistyczne spojrzenie w przyszłość)
wydawnictwa firmowe (gazeta firmowa, kronika firmowa),
tablice ogłoszeń,
poczta elektroniczna,
imprezy okolicznościowe,
życzenia i gratulacje,
radiowęzeł,
skrzynka życzeń i zażaleń,
wydarzenia specjalne (szampan, Nowy Rok),
rekreacja,
kursy dla pracowników,
serwis telefoniczny,
wzajemne wizyty personelu średniego szczebla,
system komunikacji bezpośredniej,
przemówienia do załogi,
spotkania przełożonych z podwładnymi,
komitety zakładowe,
konferencje i spotkania personelu,
wizyty zarządu,
imprezy dla pracowników,
kluby i stowarzyszenia,
korespondencja okolicznościowa,
ulotki,
programy motywacyjne (nagrody).
Komunikacja medialna
kontakty z prasą - firma nie ma dużego wpływu
teksty (krótkie, treściwe),
notatki prasowe (komunikaty prasowe),
artykuły (wywiady),
serwis fotograficzny z opisem,
opracowanie na zlecenie prasy.
listy powinni otrzymać:
dziennikarze specjalistyczni w danej dziedzinie,
dziennikarze z najważniejszych dzienników,
dziennikarze z programów popularnych i specjalistycznych,
dzienniki o dużym zasięgu geograficznym,
nie należy ignorować dziennikarzy piszących o naszej firmie krytycznie.
reguły przygotowania się do kontaktów z prasą:
zaangażować profesjonalistów (uczyć dziennikarza branży),
możliwość uzyskiwania dla prasy istotnych materiałów,
uzyskiwanie atrakcyjnych dla prasy materiałów (do jakiej gazety jaki materiał),
wyrażanie gotowości do rozszerzenia tych informacji.
ELEMENTY KOMUNIKATU PRASOWEGO
nadruk firmowy
miejsce i data
Napis: informacja dla prasy
Ewentualne zastrzeżenie terminu publikacji np. nie publikować przed ... lub określenie wyłączności np. do wyłącznej wiadomości gazety.
Nagłówek
Tekst lead streszczający: co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego, jak


(…)

…: co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego, jak
korpus (tekst zasadniczy)
najistotniejsze informacje na początku
krótkie akapity
podwójny odstęp Zakończenie (konkluzja)
Informacja o załącznikach (np. o zdjęciach)
imię nazwisko, telefon osoby udzielającej informacji
Informacja bieżąca,
Opracowanie prasowe
Oświadczenie prasowe
Informacja specjalistyczna
Komunikat informacyjny
Konferencja prasowa
Konferencje prasowe:
konferencja reporterska (krótka, aktualne fakty)
briefing (szersza, wyjaśniająca, porządna interpretacja wydarzenia)
przyjęcie prasowe (pozyskiwanie dziennikarzy na rzecz określonego przedsięwzięcia, budujemy klimat np. wejście na rynek, nowa dyrekcja)
Co zapewniają konferencje prasowe:
oszczędność czasu
użycie wykresów, przeźroczy
bezpośredni kontakt
Co osiągamy przez wywiad:
nagłośniać dobre informacje
wyjaśnić złe informacje (rozwiać)
przedstawić firmę jako autorytet
Patrzymy na (w trakcie konferencji prasowej):
dobry interes firmy
dobrze poznać dziennikarza (referencje)
poznać czytelników pisma
ustalić główny temat wywiadu
nie kłamać
mówić we własnym imieniu
uważać co się mówi przed i po nagraniu
nie pozwolić na wywiady dziennikarzowi
wiedzieć co się chce powiedzieć
pierwsza wypowiedź jest najważniejsza
podkreślić najważniejszą tezę…
…. w kulturze)
sponsorowanie (nagłośnienie kto nim jest np. Coca Cola)
sportu
kultury
celów społecznych
badania naukowe, kształcenia
ochrona środowiska
popieranie organizacji samopomocowych
lobbying - działanie w celu zapewnienia grupowego interesu

… na końcu
żądać autoryzacji
kontakty z radiem i telewizją
specyfikacja wywiadu radiowego:
unikać dźwięków zakłócających
mówić głośno tak jak zwykle
unikać stwierdzeń: “myślę”, “sądzę”
unikać zbędnych ruchów
unikać akcentowania ostatnich sylab (zdań pytających)
specyfika wywiadu TV
trudny dostęp do TV i drogi
dla telewidza ważniejsze jest to co widzi, a nie to co słyszy
pamiętać o zachowaniu, że jesteśmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz