Potencjalne sytuacje kryzysowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potencjalne sytuacje kryzysowe- opracowanie - strona 1 Potencjalne sytuacje kryzysowe- opracowanie - strona 2 Potencjalne sytuacje kryzysowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Potencjalne sytuacje kryzysowe dzielimy na:
znane - nieznane
lotnictwo, PKP, gazownictwo, górnictwo - najczęściej wiemy jakie mogą być sytuacje kryzysowe tylko nie wiemy kiedy one wystąpią.
Konieczne jest podjęcie działań przygotowawczych na takie sytuacje.
nieznane - nieznane
grupa zdarzeń, której nie da się przewidzieć np. śmierć prezesa, wydarzenie kryminalne, zatruwanie leków, produktów spożywczych
wielu przypadków kryzysowych nie ujawnia się
sytuacje kryzysowe pojawiają się nagle i szybko się rozwijają
każda sytuacja kryzysowa jest inna
działanie PR polega na przygotowaniu procesu naprawy
Stadia sytuacji kryzysowej
publiczne uświadomienie problemu
pojawienie się osób zagrożonych w swoich interesach
upublicznienie problemu
wskazanie konkretnego adresata żądań
analiza sytuacji, która uwzględnia konsekwencje kryzysu dla organizacji
Przyczyny kryzysu (ogólne)
niedożywienie
komputeryzacja
upadająca wartość wykształcenia
zużycie surowców
Czynniki kryzysu
techniczne
skandale produkcyjne
awarie ekonomicznego systemu danych
sabotaż produkcyjny, wady produktów
niebezpieczne produkty w obrocie towarowym
ekonomiczne
zakłócenia na giełdach
koncentracja w gospodarce i powstawanie przedsiębiorstw globalnych
zamykanie zakładów, zaniechanie działalności
zmiana formy własności szczególnie gdy są one powiązane za zwolnieniami pracowników
strajki
wzrost znaczenia ekonomicznej wartości produktów rynkowych
wrogie próby przejmowania przedsiębiorstw przez inne przedsiębiorstwa
sfera zarządzania
niespełnione oczekiwania partycypacji w zarządzaniu i kontroli instytucji życia publicznego
brak lub niepełna odpowiedzialność przedsiębiorstw za zewnętrzne
negatywne efekty działalności firm
nierespektowanie prawa o uczciwej konkurencji
wewnętrzne stosunki międzyludzkie
dyskusje o problemach ekonomicznych w sytuacji rosnącej świadomości ekonomicznej społeczności
polaryzacja w systemie społecznie preferowanych wartości
prowadzenie kampanii reklamowej godzącej w wyznawane społecznie wartości
niedozwolone finansowanie przez gospodarkę polityki, polityków lub partii politycznych
skandale wokół znaczącej osobistości z organizacji


(…)

… przez gospodarkę polityki, polityków lub partii politycznych
skandale wokół znaczącej osobistości z organizacji
napad terrorystyczny lub zagrożenie nim, żądanie okupu, uprowadzenie osób z organizacji
Strategie postępowania w kryzysie
kooperacja
sprzeciw wobec żądań i nacisków z zewnątrz
zarządzanie kryzysowe (zapobieganie kryzysom a gdy już występują to prowadzenie właściwej polityki)
dostosowanie…
… wydarzeń
traktuj ze współczuciem krewnych i przyjaciół ofiar; konsekwencje nieokazywania współczucia są w praktyce dwa razy większe niż ewentualne koszta hojności i polityki pełnej informacji
zwołaj konferencję prasową, gdy tylko pojawią się jakieś konkretne wiadomości. Na konferencji powinno się jak najbardziej wyczerpująco odpowiadać na wszystkie pytania
poczyń starania, by prezes firmy znalazł się na konferencji prasowej
wybór mówcy występującego na konferencji prasowej należy przemyśleć, jako że ogólne wrażenie, jakie wywoła jego przemówienie, będzie miało mocny wpływ na odbiorców telewizyjnych
staraj się unikać zbyt wielu informacji technicznych
staraj się by dla wszystkich było jasne, że bardzo ci przykro z powodu tego co się stało i podejmujesz wszelkie możliwe działania, by naprawić sytuację
Zasady…
… wyposażone redakcje
własne stanowisko, komentarze, teksty przekazywać jednocześnie wielu redakcjom
komunikować się z otoczeniem wielotorowo (szczególnie w kryzysie powypadkowym)
prawda i szczerość wypowiedzi
umiarkowane wykorzystanie kadry technicznej do kontaktu z mediami
wykorzystać do pomocy autorytety zawodowe z zewnątrz
partnerskie traktowanie otoczenia
nie należy zajmować pozycji tego, kto mówi jedyną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz