Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji- opracowanie - strona 1 Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji- opracowanie - strona 2 Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pośrednie i bezpośrednie źródła informacji Informacja wysyłana przez nadawcę nie zawsze dociera do potencjalnego odbiorcy. Często na drodze przekazu informacji pojawi się pośrednie ogniwo, które podając komunikat dalej, staje się również źródłem informacji zewnętrznej.
Mogą to być:
źródła osobowe (rodzina, przyjaciele, liderzy opinii),
źródła bezosobowe (publikacje różnych organizacji społecznych, wywiady prasowe itd.).
Źródła te przekazują informacje pośrednio. Sprzedawcy nie mają już wpływu na podawane komunikaty. Konsumenci wzbogaceni doświadczeniami wynikającymi z posiadania danego dobra dzielą się nimi z osobami ze swego najbliższego otoczenia.
Do marketingowych form kontaktów firmy z otaczaniem należą:
public relations,
reklama,
akwizycja,
sales promotion,
sponsoring (występujący coraz częściej jako osobna forma).
Jednym z zadań jest przyciągnięcie do tak zwanego punktu sprzedaży. W tym właśnie momencie zaczyna działać promocja, której rolą jest zmienić zainteresowanie klienta w decyzję kupna. Aby wszystko to odbyło się w pozytywnej atmosferze i by nasza firma miała dobrą renomę na rynku, do akcji musi przystąpić tzw. Public Relations. Dobrze zaplanowane i metodycznie przeprowadzone public relations, krótko mówiąc RP, to jeden z ważniejszych środków do osiągnięcia celów naszej firmy: „być pozytywnie widzianym przez społeczeństwo i być wiarygodnym przedsiębiorstwem.
Public relations (PR) - jest rodzajem komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, która nie jest bezpośrednio związana z promocją konkretnej oferty firmy.
Działania public relations mają za zadanie stworzyć bądź utrzymać w świadomości społeczeństwa dobre wyobrażenie o przedsiębiorstwie.
Informując potencjalnych nabywców o tradycji i swej filozofii działania, firma pozyskuje sympatie i zaufanie otoczenia, w którym działa, a to w przyszłości przyczynia się do wzrostu popytu na sprzedawane przez nią produkty. PR oznacz starania, aby stworzyć i utrzymać w krótkim i długim okresie czasu pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa od wewnątrz (np. do swych pracowników) i na zewnątrz (względem klientów i partnerów handlowych).
Duże przedsiębiorstwa wydaje wiele pieniędzy na stworzenie właściwego swojego wizerunku oraz oferowanych produktów lub usług;
najważniejsze to choćby od czasu do czasu pojawić się na pierwszych stronach gazet (jak to miało miejsce w przypadku British Telecom rok lub dwa lata temu).
Informacje przekazywane w ramach RP pomagają wprowadzić na rynek nowe produkty, pobudzają sprzedaż starych, służą również obronie firmy przed zarzutami konkurentów lub opinii publicznej.


(…)

… lub usługach, zwiększenie częstotliwości użycia,
 przedłużenie sezonu zakupów,  przedłużenie programu promocyjnego,  przekształcenie wad w zalety, itp. Można wyróżnić kilka głównych typów reklamy:
podstawowa - ma na celu systematyzowanie popytu na dany typ produktu, np. ubezpieczenie, herbatę lub wełnę,
selektywna - ma na celu promowanie określonej marki, np. mydła toaletowego lub proszku do prania, bez…
… przez przedstawicieli zarządu bądź rzeczników prasowych dla radia, prasy czy telewizji,
sympozjów naukowych związanych z działalnością firmy,
uczestnictwa w targach specjalnych, wystawach,
sponsorowania imprez sportowych i kulturalnych,
działalności charytatywnej.
Public Relations jest idealnym uzupełnieniem reklamy. Reklama - jest klasyczną forma oddziaływania promocyjnego.
W przeciwieństwie do public relations…
… jego wizerunku i usług.
W przekazywaniu informacji wykształciły się różne style reklamowe, z których korzystają zarówno wyspecjalizowane agencje reklamowe jak i działy do spraw marketingu działające wewnątrz przedsiębiorstwa.
Do owych stylów reklamowych należą przede wszystkim:
Apel reklamowy prezentujący cechy jakościowe produktu i przedstawiający korzyści wynikające z jego posiadania. Do tego celu używane…
…, obok oferty i komunikacji marketingowej, sposobem kształtowania popytu przez firmę..
Oferta firmy prezentująca produkt i towarzyszące jemu usługi posprzedażowe dostosowane są do stale zmieniających się potrzeb klientów.
Komunikacja marketingowa (tzn. :reklama, public relations, akwizycja) przyczynia się do wykreowania określonej potrzeby u nabywców.
Sales promotion natomiast przyspiesza podjęcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz