Funkcje promocji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje promocji- opracowanie - strona 1 Funkcje promocji- opracowanie - strona 2 Funkcje promocji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje promocji
Promocja pełniąc swe funkcje, zarówno informacją jak i nakłaniającą, ma na celu kształtowanie opinii i pozytywne nastawianie ludzi do różnych produktów na rynku.
Przedsiębiorstwo, jako nadawca informacji promocyjnych, przed wysłaniem przekazu, przeprowadza badania marketingowe w celu ustalenia:
zadań promocyjnych,
argumentów, na których należy oprzeć promocję, docelowych segmentów rynku,
odpowiedniego doboru kompozycji form produkcji,
dotychczasowych efektów promocji.
Promocja jest więc procesem komunikowania się nabywcy z otoczeniem.
Rys. 2 Schemat procesu komunikacji marketingowej System komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem składa się z następujących elementów:
nadawcy informacji,
komunikatu promocyjnego,
kanału przekazu,
odbiorcy informacji.
Nadawcą informacji może być przedsiębiorstwo sprzedające dany produkt (jego dział marketingu) jak i specjalistyczne agencje reklamowe.
Informacje zostają w odpowiedni sposób zakodowane i pod postacią haseł reklamowych przepływając przez kanały przekazu, w rezultacie docierają do potencjalnego nabywcy.
W rezultacie tego przepływu następuje sprzężenie zwrotne, czyli reakcja nabywców na komunikat promocyjny do otoczenia. Odbiorca informacji przetwarza wysyłane hasła reklamowe, symbole i rysunki. Czasami dany przekaz zostaje zniekształcony zgodnie z nagromadzona wiedzą i dotychczasowymi doświadczeniami konkretnego odbiorcy.
Przyswajanie przekazu jest więc zupełnie subiektywne. Każdy człowiek w inny sposób reaguje na komunikaty i związki między nimi tzn. selekcjonuje ja, część z nich zauważa i przyswaja, część zaś pomija, odrzuca lub zapomina.
Niektóre informacje zostają przyswajane podświadomie i one również mają wpływ na późniejsze decyzje związane z zakupem określonego dobra.
Ważnym czynnikiem, determinującym charakter prowadzonej kampanii promocyjnej jest stopień wprowadzenia danego towaru na rynek, czyli faza cyklu życia w jakiej dany produkt się znajduje.
W pierwszej fazie cyklu życia produktu promocja przybiera przede wszystkim formę informacyjną. Sprzedawca przekazuje informacje o swoich nowościach, ich cechach jakościowych oraz korzyściach płynących z posiadania danej nowości.
W tym też okresie intensywność działań promocyjnych oraz ich wymiar jest największy. Adresatami działań promocyjnych są w większości „innowatorzy”, tzn. Ludzie szybko akceptują pojawiające się nowości rynkowe. W formie wzrostu i dojrzałości produktu promocja przyjmuje charakter nakłaniający. Wówczas to, kiedy oferta firmy znana jest już na rynku, celem działań promocyjnych jest przekonanie adresatów o korzyściach, jakie może przynieść posiadanie danego produktu. Stopień intensywności wpływania na decyzje konsumenckie maleje w tym czasie. Związek pomiędzy promocją a cyklem życia produktu przedstawia poniższy wykres.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz