Polityka gospodarcza - strona 2

note /search

Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej - podmioty, cele, uwarunk...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2590

oddziaływań pg, pkb jako wskaźnik dobrobytu, doktryny i systemy pg, leseferyzm i liberalizm, keynesizm. teoria i praktyka, neoliberalizm, polityka rozwoju gospodarczego, problemy strategii rozwoju, polityka strukturalna, polityka konkurencji. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1) - P...

Instrumenty polityki fiskalnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2135

Instrumenty polityki fiskalnej I. Istota i cele polityki fiskalnej dostarczenie państwu dochodów, funkcja alokacyjna funkcja rozdzielcza funkcja stabilizacyjnaj II. Instrumenty polityki fiskalnej Narzędzia podatkowe - podział podatków - zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami do ...

Plan sześcioletni Minca - Potencjał militarny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Plan sześcioletni H. Minca Przygotowania do przestawienia gospodarki polskiej na tory przyspieszonej industrializacji trwały od 1948. Idea gwałtownego uprzemysłowienia jako wa...

Początki kapitalizmu w rolnictwie - Ziemie polskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Geneza i początki kapitalizmu w rolnictwie na ziemiach polskich (poł. XVIII - poł. XIXw.) Zmiany w liczbie ludności na świecie i ziemiach polskich (V - XXw.) 1 n.e. 200-300M 1000 288M ok. 1650 545M ok. 1750 728M 1900 1650M 1960 ponad 3G 1987 ponad 5G 1999 ponad 6G XI 250K od X 1,...

Polityka fiskalna państwa - Polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1505

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu poda...

Polityka fiskalna w Polsce istota i funkcje podatków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 6335

Polityka fiskalna w Polsce SPIS TREŚCI Istota i funkcje podatków Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie Podatki dochodowe Podatki pośrednie VAT Akcyza Cło 3. Sytuacja podatkowa w Polsce 1. Istota i funkcje podatków Podatek jest to przymusowe, bezzwrotne, powszechne i nieodpłatne świadczenie pie...

Polityka gospodarcza - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1456

Polityka gospodarcza Gospodarka jako system i przedmiot polityki gospodarczej systemy ekonomiczne jego rodzaje i funkcje podstawy i funkcje polityki gospodarczej instrumenty polityki gospodarczej Rola i funkcje państwa w gospodarce Główne segmenty polityki makroekonomicznej państwa Polityka pienięż...

Polityka gospodarcza Hilarego Minca 1944-1948

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Polityka gospodarcza Hilarego Minca (1944/45 - 1948) W momencie zakończenia wojny państwo administrowało 10K zakładów przem. z ogólnej liczby 133K. Zatrudniało jednak prawie 75% ogółu robotników. Tak więc już w pierwszych miesiącach po wojnie podstawowe przedsiębiorstwa polskiego przemysłu znala...

Polityka gospodarcza władz Polski (1926-1939)

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

Polityka gospodarcza władz rządowych Polski (1926-39) Wraz z kryzysem gabinetowym i brakiem inwestycji zagr. oraz polityką propagandową Niemiec („Polska państwem sezonowym”) Józef Piłsudski postanowił wrócić na arenę polit. Piłsudski uwa...

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach PL (XVI-XVIII) Rewolucje burżuazyjne w Anglii i Niderlandach Prześladowania reformacji = powstanie arystokr. i mieszczan = oderwanie w 1581 Niderlandów płn. (Holandia) = niepodl. Hol w 1648 po wojnie 30-letniej z Hiszp. = nowe państwo w du...