Ochrona odgromowa budynków - strona 2

note /search

Urządzenie piorunochronne (LPS)-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Urządzenie piorunochronne (LPS) Klasa LPS Zostały określone cztery klasy LPS w sposób odpowiadający poziomom ochrony odgromowej (LPL). Powiązanie poziomów ochrony odgr...

Uszkodzenia piorunowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Uszkodzenia piorunowe Oddziałujące na obiekt pioruny mogą powodować uszkodzenie samego obiektu oraz zagrożenie znajdujących się w nim osób i zawartości włącznie z uszkodzeniami wewnętrznych systemów. Uszkodzenia i awarie mogą również rozszerzać się na otoczenie obiektu oraz lokalne środowisko. Zasię...

Uziemienie-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Uziemienie Z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany prosty zintegrowany układ uziomów, odpowiedni do wszystkich zastosowań, tj. do ochrony odgromowej, układów elektroener...

Wewnętrzny LPS-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wewnętrzny LPS Wewnętrzny LPS powinien eliminować możliwość pojawienia się niebezpiecznego iskrzenia w poddawanym ochronie obiekcie wskutek przepływu prądu w zewnętrznym LPS lub w innych częściach przewodzących obiektu. Niebezpieczne iskrzenie między różnymi częściami może być wyeliminowane za pomoc...

Zwody-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Zwody Zwody mogą być utworzone przez dowolną kombinację następujących elementów: - prętów (włącznie z wolnostojącymi masztami), - przewodów zawieszonych, - przewodów w układzie oczkowym. Elementy układu zwodów instalowanych na dachu powinny być umieszczane w narożnikach, wystających punktach i krawę...