Ochrona odgromowa budynków

note /search

Kategorie wytrzymalości udarowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1211

W normie PN-IEC 60364-4-443 podane są kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) z uwzględnieniem miejsca zlokalizowania określonych urządzeń w instalacji. Zgodnie z powyższym wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń, dla sieci trójfazowej o napięciu nominalnym 230/400 V...

Straty i ryzyko-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

STRATY I RYZYKO Strata LX odnosi się do średniego rozmiaru szczególnego typu uszkodzenia, które może być spowodowane przez wyładowanie piorunowe, przy uwzględnieniu zarówno jego rozpiętości, jak i skutków. Jej wartość zależy od: - liczby osób i czasu, przez jaki one pozostają w zagrożonym miejscu, ...

Instalowanie przewodów odprowadzających-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Instalowanie przewodów odprowadzających Przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż odcinków prostych i pionowych tak, aby zapewniły one najkrótszą i najbardziej bezpośrednią drogę do ziemi. Tworzenie pętli powinno być eliminowane. W przypadku sytuacji pokazanej na rysunku odstęp S, mierz...

Izolacja elektryczna zewnętrznego LPS-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Izolacja elektryczna zewnętrznego LPS Izolacja elektryczna pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym a konstrukcyjnymi częściami metalowymi i instalacjami metalowymi może być uzyskana przez zapewnienie pomiędzy częściami odstępu d ...

Normy i prawdopodobieństwo wyładowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych: - Polskich Normach PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, PN-IEC 60364-4-443 „

Potrzeba ochrony odgromowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Potrzeba ochrony odgromowej Aby ustalić czy ochrona odgromowa obiektu jest potrzebna, należy dokonać oceny ryzyka. Ryzyko R jest wartością prawdopodobnych średnich rocznych strat. Następujące ryzyka powinny być brane pod uwagę: - R1 ryzyko utraty życia ludzkiego, - R2 ryzyko utraty usługi publicznej...

Poziom ochrony odgromowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Poziom ochrony odgromowej (LPL) Wprowadza się cztery poziomy ochrony odgromowej (od I do IV) oraz ustala się zestaw maksymalnych i minimalnych parametrów prądu pioruna. Maksymalne wartośc...

Przewody odprowadzające-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Przewody odprowadzające Przewody odprowadzające powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby od punktu uderzenia pioruna do ziemi: a) istniało kilka równoległych dróg prądowych, b) długość dróg prądowych była jak najmniejsza, c) wykonane były

Strefy ochrony odgromowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1302

Strefy ochrony odgromowej (LPZ) Środki ochrony, takie jak urządzenia piorunochronne (LPS), przewody osłonowe, ekrany magnetyczne i urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) określają strefy ochrony odgromowej (LPZ). Strefy LPZ zlokalizowa...

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1540

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD Skuteczną ochronę od przepięć, powodujących awarie urządzeń wewnętrznych, uzyskuje się za pomocą skoordynowanych SPD, ograniczających napięcia poniżej znamionowej wytrzymałości udarowej poddawanego ochroni...