Przewody odprowadzające-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewody odprowadzające-opracowanie - strona 1 Przewody odprowadzające-opracowanie - strona 2 Przewody odprowadzające-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przewody odprowadzające Przewody odprowadzające powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby od punktu uderzenia pioruna do ziemi: a) istniało kilka równoległych dróg prądowych, b) długość dróg prądowych była jak najmniejsza, c) wykonane były połączenia wyrównawcze z przewodzącymi częściami obiektu. Boczne połączenia przewodów odprowadzających należy wykonywać na poziomie ziemi i w odstępach co 10 m do 20 m wysokości zgodnie z tablicą nr 12. Zainstalowanie możliwie najwięcej przewodów odprowadzających w jednakowych odstępach wokół obwodu, wzajemnie połączonych przewodami otokowymi, redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego iskrzenia i ułatwia ochronę wewnętrznych instalacji. Warunek ten jest spełniony w obiektach o szkieletach metalowych i w obiektach żelbetowych, w których wzajemnie połączona stal jest galwanicznie ciągła. Typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i między przewodami otokowymi są podane w tablicy Typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i pomiędzy przewodami otokowymi Klasa LPS
Typowe odległości m
I
10
II
10
III
15
IV
20
Rozmieszczenie przewodów odprowadzających w izolowanym LPS a) Jeżeli zwody pionowe znajdują się na oddzielnych masztach (lub na jednym maszcie) niewykonanych z metalu lub z wzajemnie połączonej stali zbrojeniowej, to jest niezbędny przynajmniej jeden przewód odprowadzający dla każdego masztu. Dla masztów wykonanych z metalu lub z wzajemnie połączonej stali zbrojeniowej nie są wymagane żadne dodatkowe przewody odprowadzające. b) Jeżeli zwody składają się z zawieszonych wysoko przewodów poziomych (lub jednego przewodu) to niezbędny jest przynajmniej jeden przewód odprowadzający dla każdej konstrukcji wsporczej. c) Jeżeli zawieszone wysoko zwody poziome tworzą sieć oczkową, to jest niezbędny przynajmniej jeden przewód odprowadzający na każdym podpartym końcu zwodu. Rozmieszczenie przewodów odprowadzających w nieizolowanym LPS Liczba przewodów odprowadzających w każdym nieizolowanym LPS nie powinna być mniejsza niż dwa. Przewody powinny być równomiernie rozmieszczone wokół obwodu obiektu poddawanego ochronie przy uwzględnieniu architektonicznych i praktycznych ograniczeń. Typowe odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi są podane w tablicy nr 12. Przewód odprowadzający powinien być instalowany w miarę możliwości przy każdym

(…)

… jako element naturalny przewodu odprowadzającego, jeżeli uszczelki w połączeniach kołnierzowych są metalowe lub ich strony są w inny sposób należycie złączone. b) zbrojenie stalowe w obiektach żelbetowych. Galwaniczna ciągłość prętów stalowego zbrojenia powinna być zapewniona za pomocą zacisków lub spawania. c) wzajemnie połączony stalowy szkielet konstrukcji obiektu. Jeżeli metalowy szkielet konstrukcji obiektów stalowych lub wzajemnie połączona stal zbrojenia obiektu są wykorzystywane jako przewody odprowadzające, nie są konieczne przewody otokowe. d) elementy fasady, jak: szyny profilowe i metalowe elementy konstrukcyjne fasad, pod warunkiem, że: - ich wymiary odpowiadają wymaganiom dla przewodów odprowadzających, - grubości warstw metalowych lub rur metalowych nie są mniejsze niż 0,5 mm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz