Normy i prawdopodobieństwo wyładowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy i prawdopodobieństwo wyładowania-opracowanie - strona 1 Normy i prawdopodobieństwo wyładowania-opracowanie - strona 2 Normy i prawdopodobieństwo wyładowania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych:
- Polskich Normach PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi” oraz PN-IEC 60364-5-534 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. - Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597) stwierdzono, że:
- budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 53 ust. 2), - instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 184 ust. 3). Wartości prawdopodobieństwa PA, że wyładowanie w obiekt wywoła porażenie istot żywych wskutek napięć dotykowych i krokowych Środek ochrony
PA
Brak środków ochrony
1
Elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających (np. co najmniej 3 mm usieciowany polietylen)
10 -2 Skuteczna ekwipotencjalizacja gruntu
10 -2 Napisy ostrzegawcze
10 -1 Wartości prawdopodobieństwa PB w zależności od środków do redukcji uszkodzenia fizycznego Charakterystyka obiektu
Klasa urządzenia piorunochronnego (LPS)
PB
Obiekt niechroniony przez LPS
-
1
Obiekt chroniony przez LPS
IV
0,2
III
0,1
II
0,05
I
0,02
Obiekt wyposażony w zwody, dostosowane do LPS I, oraz w ciągłe metalowe lub żelbetowe konstrukcje, spełniające rolę

(…)

… przez LPS
-
1
Obiekt chroniony przez LPS
IV
0,2
III
0,1
II
0,05
I
0,02
Obiekt wyposażony w zwody, dostosowane do LPS I, oraz w ciągłe metalowe lub żelbetowe konstrukcje, spełniające rolę układu naturalnych przewodów odprowadzających
0,01
Obiekt wyposażony w metalowy dach lub w układ zwodów, obejmujący możliwe elementy naturalne i zapewniający ochronę każdej instalacji dachowej przed uderzeniami pioruna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz