Potrzeba ochrony odgromowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeba ochrony odgromowej-opracowanie - strona 1 Potrzeba ochrony odgromowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Potrzeba ochrony odgromowej Aby ustalić czy ochrona odgromowa obiektu jest potrzebna, należy dokonać oceny ryzyka. Ryzyko R jest wartością prawdopodobnych średnich rocznych strat. Następujące ryzyka powinny być brane pod uwagę: - R1 ryzyko utraty życia ludzkiego, - R2 ryzyko utraty usługi publicznej, - R3 ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. Aby wyznaczyć wartość ryzyka R, należy obliczyć jego komponenty. Każde ryzyko R jest sumą jego komponentów. Komponenty ryzyka dla obiektu: - komponent związany z fizycznym uszkodzeniem obiektu, - komponent związany z awarią wewnętrznego układu wywołaną przez piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP) lub przez przepięcia indukowane w liniach wchodzących do obiektu - komponent związany z porażeniem istot żywych napięciami dotykowymi wewnątrz obiektu i napięciami krokowymi w strefach do 3 m na zewnątrz obiektu. Każdy komponent ryzyka może być wyrażony za pomocą następującego równania: RX = NX×PX×LX w którym: NX jest liczbą groźnych zdarzeń w roku uzależnioną od gęstości piorunowych wyładowań doziemnych Ng oraz fizycznej charakterystyki poddawanego ochronie obiektu, jego otoczenia i gruntu, PX jest prawdopodobieństwem uszkodzenia obiektu zależnym od charakterystyki poddawanego ochronie obiektu i od stosowanych środków ochrony, LX jest stratą wynikową zależną od przeznaczenia obiektu, obecności ludzi, typu usług, wartości dóbr i od środków przeznaczonych do ograniczenia rozmiaru strat. W celu obliczenia średniej rocznej liczby groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt ND należy mnożyć gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng przez równoważną powierzchnię zbierania wyładowań przez obiekt Ad. ND= Ng× Ad Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng jest liczbą wyładowań piorunowych na km2 na rok. Wartość ta jest dostępna w sieci lokalizacji wyładowań doziemnych w wielu obszarach świata. W przypadku jej niedostępności, dla umiarkowanych szerokości geograficznych, można stosować następujący wzór: Ng = 0,1 Td w którym: Td jest liczbą dni burzowych w roku ustaloną na podstawie map izokeraunicznych. W Polsce, gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng w rejonie usytuowania obiektu, należy przyjmować według danych zawartych w normie PN-86/E-05003/01, to jest Ng = 1,8 wyładowań na km2 i na rok dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o 30' oraz Ng = 2,5 wyładowań na km2 i na rok dla pozostałych terenów kraju. Równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt Ad jest określana jako obszar powierzchni ziemi, na który przypada tyle samo bezpośrednich wyładowań co w obiekt. W każdym przypadku za minimalne pole równoważnej powierzchni zbierania wyładowań piorunowych uznaje się poziomy rzut samego obiektu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz