Urządzenia do ograniczania przepięć SPD-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia do ograniczania przepięć SPD-opracowanie - strona 1 Urządzenia do ograniczania przepięć SPD-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD Skuteczną ochronę od przepięć, powodujących awarie urządzeń wewnętrznych, uzyskuje się za pomocą skoordynowanych SPD, ograniczających napięcia poniżej znamionowej wytrzymałości udarowej poddawanego ochronie układu. Jeżeli w tym samym obwodzie są instalowane, jeden za drugim, dwa lub więcej SPD, to powinny być one skoordynowane tak, aby nastąpił między nimi podział energii zgodny z ich zdolnością do jej pochłaniania. Dla zapewnienia skutecznej koordynacji, niezbędne jest uwzględnienie: - właściwości poszczególnych SPD podawanych przez producenta, - zagrożenia w miejscu zainstalowania SPD, - charakterystyki urządzeń poddawanych ochronie. Podstawowe zagrożenie piorunowe wiąże się z trzema typowymi udarami prądu pioruna: - z pierwszym udarem krótkotrwałym, - z następnymi udarami krótkotrwałymi, - z udarem długotrwałym. W koordynacji SPD, rozpatrywanej w kierunku odbiorów, czynnikiem dominującym przy rozważaniu podziału energii jest pierwszy udar krótkotrwały. Prąd pierwszego udaru krótkotrwałego bezpośredniego wyładowania piorunowego może być symulowany przy użyciu fali o kształcie 10/350 µs. Koordynacja energetyczna jest osiągnięta, jeżeli część energii, na oddziaływanie której każdy SPD jest narażony, jest mniejsza lub równa energii przez niego wytrzymywanej. Wytrzymywana energia powinna być ustalona na podstawie: - badania elektrycznego, - informacji technicznej dostarczonej przez producenta SPD. Koordynacja pomiędzy SPD może być osiągnięta przy użyciu jednej z następujących metod: - koordynacja charakterystyk napięciowo prądowych (bez elementów odsprzęgających), - koordynacja wykorzystująca specjalne elementy odsprzęgające (rezystancyjne lub indukcyjne), - koordynacja wykorzystująca wyzwalane SPD (bez elementów odsprzęgających). Układy wewnętrzne są chronione jeżeli: - ich udarowe napięcie wytrzymywane jest równe lub większe niż napięciowy poziom ochrony danego SPD, powiększony o przewidywany spadek napięcia na przewodach łączących, - są one skoordynowane energetycznie z SPD od strony zasilania. SPD powinny wytrzymywać prąd wyładowczy spodziewany w miejscu ich zainstalowania. Powinny być zachowane odległości ochronne pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem z uwagi na oscylacje oraz zjawiska indukcyjne. Skoordynowany układ SPD powinien być zainstalowany jak następuje: - na wejściu linii do obiektu należy zainstalować SPD1, którego napięciowy poziom ochrony jest mniejszy lub równy niż udarowe napięcie wytrzymywane poddawanych ochronie urządzeń wewnętrznych oraz zachowane są wymagania dotyczące odległości ochronnych, - jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, należy zainstalować bliżej urządzenia dodatkowe SPD2, skoordynowane energetycznie z SPD1 od strony zasilania oraz spełniające wymienione wyżej wymagania ochrony, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz